Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Από το Δήμο Λαρισαίων υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/10 ο ιδιοκτήτης, νομέας και επικαρπωτής οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το οικόπεδο του πάντοτε καθαρό από χόρτα (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και ελεύθερο από άχρηστα υλικά και απορρίμματα, ακόμα και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους.

Σύμφωνα επίσης με την υπ’ αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (Υ. Α. 17647 οικ. Φ.700.20/2022 – ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022), ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής και μισθωτής οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, είναι υποχρεωμένος μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους να προβαίνει σε καθαρισμό της ιδιοκτησίας του προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο Δήμος Λαρισαίων προσβλέποντας στην καλή συνεργασία με τους δημότες, όσον αφορά στο σοβαρό αυτό θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων – γηπέδων – εγκαταστάσεων, καλεί τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων, να προβούν στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου που κατέχουν, τηρώντας διαρκώς την σχετική καθαριότητα με δική τους δαπάνη και ευθύνη.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκριθούν, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στις  απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό παρακαλεί και ελπίζει στην άμεση ανταπόκρισή των δημοτών για την τήρηση της καθαριότητας των ακινήτων τους σε όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, να μη τύχουν εφαρμογής.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ