ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-ΕΦΚΑ Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΛΑΣ

Την Α’ Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Λάρισας επισκέφθηκε ο υποψήφιος βουλευτής N. Λάρισας, κ. Νίκος Ντόλας. Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Γενικό Διευθυντή ΠΥΣΥ (Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης) Θεσσαλίας κ. Γιώργο Σταυροθεόδωρο, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης κ. Πάκα Θηρίμαχο, Προϊσταμένους όλων των τμημάτων, ενώ παράλληλα ξεναγήθηκε σε όλα τα τμήματα της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης από τον κ. Πάκα.

Ο κ. Ντόλας ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον κ. Πάκα για το οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, για τη λειτουργία κάθε τομέα και για τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει ο ενιαίος φορέας ασφάλισης μετά την ενσωμάτωση των τριών προηγούμενων φορέων (Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.). Επιπλέον, ο κ. Πάκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό του συνόλου των διαδικασιών του φορέα, ως προϋπόθεση για την επίτευξη της παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, της μείωσης του χρόνου αναμονής, και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ασφαλιστικών προφίλ.

Μεταξύ των ζητημάτων που ο ΕΦΚΑ καλείται να διαχειριστεί άμεσα είναι:

• Η έκδοση «fast track» συντάξεων, δηλαδή η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, που ως θεσμός προβλέπεται στον πρόσφατο Νόμο 4921/2022 (άρθρα 48-54).

• Η ανακεφαλαίωση των ασφαλιστικών ενσήμων ετών, μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, με τα οποία οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ θα προβαίνουν στην ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής «ιστορίας» κάθε εργαζόμενου, όπως αυτή θα προκύπτει από τις καρτέλες των ενσήμων του. Με την εφαρμογή του θεσμού και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναμονής για την έκδοση μιας συνταξιοδοτικής απόφασης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ