ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΣΤΗΝ ΕΥ. ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΟΡΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

Με αφορμή την τοποθέτηση της βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ. Ευ. Λιακούλη περί «αόρατου Κέντρου Υγείας Φαρσάλων», ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Φ. Σερέτης σε απάντησή του αναφέρει τα εξής:

«Η Πολιτεία στηρίζει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που έχουν προσφέρει οι Υγειονομικοί τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και στην καθημερινή λειτουργία της.

Το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων προσφέρει ένα σημαντικότατο έργο στην ευρύτερη περιοχή και για πλήρη ενημέρωση σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

Ενημερωτικό Σημείωμα
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
26-4-2023
Στελέχωση ΚΥ Φαρσάλων
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16
Μικροβιολογίας 1
Αγροτικοί Κ.Υ.* 4
Αγροτικοί Π.Ι.** 11
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 26
Νοσηλευτών ΤΕ 13
Νοσηλευτών ΔΕ 6
Μαιών ΤΕ 2
Επισκεπτών Υγείας ΤΕ 1
Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ 3
Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5
Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ 1
Διοικητικού Οικονομικού ΔΕ 4
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ 3
Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ 2
Επιμελητών ΥΕ 4
Τεχνικό Προσωπικό ΔΕ 1
ΣΥΝΟΛΑ 57
Στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται και οι θέσεις στο ΠΠΙ Βαμβακούς και ΠΠΙ Νίκαιας.
** υπηρετούν 5 Γενικής Ιατρικής σε θέση Αγροτικού ιατρού , **υπηρετούν 10 Γενικής ιατρικής σε θέση Αγροτικού Ιατρού και 1 ΙΥΥ

Εργαστηριακό Έλεγχος

Εμβολιασμοί
Εμβολιασμοί COVID-19

Οι εμβολιασμοί στο ΚΥ Φαρσάλων από τις 15/2/2021, ημερομηνία έναρξης του εμβολιαστικού κέντρου, μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 16.632 και αναμένεται η διακοπή του μέχρι τις 31/5/2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓ ΠΦΥ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ – ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Με την 45/23-12-2019 απόφαση του ΔΣ ΕΚΑΒ δημιουργήθηκε στο ΚΥ Φαρσάλων ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ (από το 2016 μέχρι και τον 12ο/2016 υπήρχε βάση ΕΚΑΒ στο ΚΥ Φαρσάλων).
Στον Τομέα υπηρετούν εννέα (9) άτομα πλήρωμα ασθενοφόρων.

Ταμείο Ανάκαμψης

Έχει εγκριθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η ένταξη του ΚΥ Φαρσάλων στη δράση 16755 με τίτλο «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» για την ανακαίνιση των υποδομών του Κέντρου Υγείας. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει δρομολογηθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω συμφωνίας πλαίσιο για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και τον προσδιορισμού του προϋπολογισμού του έργου. Αμέσως μετά θα συνταχθούν τα φύλλα δημοπράτησης και η δημοσίευσης του διαγωνισμού για την ανακαίνιση του ΚΥ Φαρσάλων.

Στοιχεία Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το ΚΥ Φαρσάλων και ΠΠΙ αρμοδιότητάς του
1. Ενέργειες για ενίσχυση του Κ.Υ. Φαρσάλων με ιατρικό προσωπικό
1.α. Η 5η Υ.Πε, μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας, δημοσίευσε τρεις (3) φορές πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία του Κ.Υ Φαρσάλων με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, η οποία όμως κατέστη άγονη.
1.β.Δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου Γ4α/Γ.Π. 14830/8.3.2023 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, προκηρύχθηκε η πλήρωση μιας (1) θέσης και συγκεκριμένα:
Προκηρύχθηκε 1 θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής

2.Ενίσχυση του Κ.Υ Φαρσάλων από το 2020 έως σήμερα με ιατρικό προσωπικό
• Στις 23.12.2020 προσλήφθηκε επικουρικός ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας (έχει παραιτηθεί)
• Στις 17.07.2022 προσλήφθηκε μόνιμη ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (έχει παραιτηθεί)
3. Ενίσχυση του Κ.Υ Φαρσάλων από το 2020 έως σήμερα με λοιπό προσωπικό
2.α. Μόνιμο λοιπό προσωπικό (προκηρύξεις ΑΣΕΠ)
Με την προκήρυξη 2Κ/2019 προκηρύχθηκαν δύο (2) θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώθηκε και οι επιτυχόντες ανέλαβαν υπηρεσία.
ΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Για το ΚΥ Φαρσάλων 3 άτομα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Για το ΕΚΑΒ Φαρσάλων 3 άτομα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Για το ΚΥ Φαρσάλων 2 άτομα YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Για το ΚΥ Φαρσάλων 2 άτομα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Για το ΠΙ Νίκαιας 1 άτομο TE ΕΠΙΣΠΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 11 ΑΤΟΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 13 ΑΤΟΜΑ (2 μόνιμοι + 11 επικουρικοί)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει έγκριση για τις κάτωθι 4 θέσεις αλλά δεν υπάρχει υποψήφιος:
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 Για το Π.Ι. Βαμβακούς
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 Για το Κ.Υ. Φαρσάλων

Όσον αφορά για τη λειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος η 5η Υγειονομική Περιφέρεια έχει υπογράψει σύμβαση αξίας 9.100€ για την επισκευή του η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 η 5η Υ.Πε. με δικούς της πόρους προμήθευσε βιοχημικό αναλυτή για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ