Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο αναπληρωτής διευθυντής β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας Ν. Ζέρβας αποφάσισε την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων( μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων και αυτών που πήραν βελτίωση και οριστική τοποθέτηση) ως εξής:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ