ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Νέο Διοικητήριο την Παρασκευή 1 Μαρτίου στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του οργάνου με τα παρακάτω θέματα:
Α) Επερωτήσεις:
1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– Για τις αναφλέξεις των επικίνδυνων αποβλήτων στην κλειστή κεραμοποιεία ΒΙΟΚΕΡΑΛ της Λάρισας.
2. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των Βορείων Σποράδων.
3. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για προβλήματα στα ορεινά του Δήμου Καρδίτσας.
Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 3ης/1-2-2024, 4ης/15-2-2024, 5ης/16-2-2024 και 6ης/19- 2-2024 συνεδρίασης έτους 2024 (Πρακτικά 03/01-02-2024, 04/15-2-2024, 05/16-2-2024 και 06/19-2-2024) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2023 (Δ’ Τρίμηνο).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 5μελούς επιτροπής ΠΣΕΚ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω της Δ.ΥΠ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 8ο: Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Αθανασίου Καραΐσκου του Γεωργίου, Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λάρισας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 9ο: Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Αθανασίου Τσιώρα του Βασιλείου, Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 10ο:Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρ.3 παρ. 2 του Ν.2734/99 – Περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων» ΠΕ Μαγνησίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας και των αναπληρωματικών τους μελών, ως μελών του Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Ν. Καρδίτσας – Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής & καλής εκτέλεσης, παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2024».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ημερίδας με θέμα: «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνίδας Αγρότισσας στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας» στην Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προβολή των αγροτικών προϊόντων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 16ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού
25.669,63τ.μ. για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου (Χ.Θ.0+000-Χ.Θ.4+189) τμήμα από Λάρισα μέχρι διασταύρωση με Ανατολική παράκαμψη στο Ν. Λάρισας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 17ο: Εκδηλώσεις Δημόσιας Υγείας έτους 2024 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της αριθμ.24/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 19ο: Μερική τροποποίηση της αριθμ.25/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2024 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 21ο: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Ημερίδων – Συνεδρίων του έτους 2024 Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2024 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 23Ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, έτους 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 24Ο : Αθλητικές εκδηλώσεις 2024, της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 25Ο : Εκδηλώσεις 2024, Πολιτιστικές, συνέδρια-ημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων- Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 26ο: Δράσεις Πολιτισμού για πλημμυροπαθείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων της ΠΕ Καρδίτσας για το έτος 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 28Ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 29ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΟΛ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 30ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 32ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 33ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 34Ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ