ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στον ευρύ τομέα της δημόσιας υγείας η Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση με την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των πολιτών, την κάθε μορφή εθελοντισμού οι οποίες απηχούν τόσο στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε όλο τον πληθυσμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό ΕΟΔΥ Βορείου Ελλάδος θα προβεί σε υλοποίηση παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων την εβδομάδα 01 έως 05 Απριλίου 2024. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, για μία (1) ημέρα θα αναπτυχτούν από κλιμάκιο του Περιφερειακού ΕΟΔΥ Βορείου Ελλάδος, πάντα με τη στήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων, παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον HIV/AIDS, τις Ηπατίτιδες Β και C και τη Σύφιλη.

Συγκεκριμένα σήμερα στη Λάρισα, κατά τις απογευματινές ώρες 16:30 έως 20:30 η Κινητή Μονάδα του Περιφερειακού ΕΟΔΥ Βορείου Ελλάδος θα βρίσκεται στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Πλατεία Νομαρχίας) στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να ενημερωθεί ο γενικός πληθυσμός.

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • Δράση/Παρέμβαση με Κινητή Μονάδα του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου θα πραγματοποιείται δωρεάν και ανώνυμος έλεγχος με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) για τον ιό HIV, για τις Ηπατίτιδες B και C και για τη Σύφιλη, σε όσους φοιτητές και πολίτες το επιθυμούν, με συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre & post counselling).
  • Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού (stand, street action) με διανομή ενημερωτικού υλικού του Ε.Ο.Δ.Υ. και προφυλακτικών στα ειδικά διαμορφωμένα stand στο κέντρο της εκάστοτε πόλης.
  • Ενημερωτική παρέμβαση του φοιτητικού πληθυσμού των Σχολών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με το υγειονομικό προσωπικό της.

Σκοπός της δράσης είναι η επιστημονική πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της σεξουαλικής υγείας, η έγκαιρη διάγνωση των HIV/AIDS, Σύφιλης και Ηπατιτίδων B και C, καθώς και η προώθηση της συστηματικής και ασφαλούς χρήσης προφυλακτικού. Επίσης θα πραγματοποιείται ενημέρωση και διασύνδεση για τη θεραπεία και παρακολούθηση, σε περίπτωση θετικών περιστατικών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ