Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ – ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

13/06/2016 Paidis.com 0

Να μην χαθούν 3,87 εκατ. ευρώ των φετινών συνδεδεμένων ενισχύσεων με την παραγωγή συμπύρηνων ροδακίνων προς χυμοποίηση και σπαραγγιών και να παραμείνουν στους Έλληνες καλλιεργητές […]