ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16/05/2016 paidis 0

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου υποστήριξης και εποπτείας  για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών/φοιτητών» – ESTPORT, χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ […]