Οι «Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας» στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μουσείων Εθνικής Αντίστασης

23/11/2022 Paidis.com 0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας συμμετέχουν στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μουσείων Εθνικής Αντίστασης […]