Ημέρα σταδιοδρομίας στο ΤΕΙ Λάρισας

Η «Ημέρα Σταδιοδρομίας 2011» είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας. Σε αυτήν συμμετέχουν φοιτητές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του ΤΕΙ Λάρισας και εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΤΕΙ στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε όλοι στη χώρα μας είναι επιτακτική η ανάγκη να διευρυνθούν και να ενισχυθούν οι απαραίτητες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Αγοράς Εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε όλοι μας σ’ ένα καλύτερο μέλλον. Πλέον το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι πολυεπίπεδο και άκρως ανταγωνιστικό, με αποτέλεσμα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους να εντοπίζεται πολλές φορές στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούν. Από την άλλη στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας εκπαιδεύονται άτομα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν νέο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, αρκεί να τους δοθεί η σωστή ενημέρωση γύρω από την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της, καθώς επίσης και η δυνατότητα της δημιουργικής απασχόλησης.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης «Ημέρα Σταδιοδρομίας 2011» του ΤΕΙ Λάρισας είναι να φέρει σε επαφή τους σημερινούς φοιτητές/τελειόφοιτους και απόφοιτους του Ιδρύματος με τα στελέχη επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας γενικότερα, ώστε να υπάρχει μια πρώτη επαφή και αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των δυο πλευρών, σε θέματα που αφορούν τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, τις απαιτήσεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησης και εργασιακής εξέλιξης στη χώρα μας.

Η εκδήλωση «Ημέρα Σταδιοδρομίας 2011» του ΤΕΙ Λάρισας θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Λάρισας από τις 10 π.μ. – 5 μ.μ.

Στην εκδήλωση μπορεί να πάρει μέρος κάθε φοιτητής, τελειόφοιτος ή απόφοιτος του συνόλου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που διεξάγει το ΤΕΙ Λάρισας (Σχολές Λάρισας, Παραρτήματα Καρδίτσας και Τρικάλων).

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τους φοιτητές και αποφοίτους του ΤΕΙ Λάρισας επιδιώκοντας να εντάξει στο δυναμικό της τους κατάλληλους εξ’ αυτών για απασχόληση ή πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα διαρκέσει μια ημέρα. Το οριστικό πρόγραμμα της εκδήλωσης με τις συμμετέχουσες εταιρείες θα ανακοινωθεί μια εβδομάδα περίπου μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών εκ μέρους των επιχειρήσεων. Συνοπτικά το ενδεικτικό πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

10 π.μ.: Προσέλευση φοιτητών, τελειοφοίτων και αποφοίτων

10.20 π.μ.: Προσέλευση εκπροσώπων επιχειρήσεων

10.30 π.μ.: Παρουσιάσεις επιχειρήσεων

11.30 π.μ.: Συζήτηση – Ερωτήσεις

12 μ.: Διεξαγωγή συνεντεύξεων

2 μ.μ.: Διάλειμμα

2.30 μ.μ.: Διεξαγωγή συνεντεύξεων

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι:

Για τους φοιτητές, τελειόφοιτους & απόφοιτους:

Πληροφόρηση για τους σχετικούς με τα αντικείμενα σπουδών του ΤΕΙ Λάρισας εργοδοτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας, τον κύκλο εργασιών και την προοπτική τους.

Άμεση συζήτηση με τους εργοδότες. Δυνατότητα επίλυσης αποριών σχετικών με θέματα απασχόλησης, απαιτήσεων των θέσεων εργασίας, διαδικασίας επιλογής προσωπικού, εργασιακές δυσκολίες, προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας ανά επαγγελματική επιλογή.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων σε όσους εν δυνάμει εργοδότες το επιθυμούν.

Εύρεση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Για τις επιχειρήσεις:

Παρουσίαση του εταιρικού προφίλ, του έργου τους και των δυνατοτήτων συνεργασίας με το Ίδρυμα στην ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα.

Ενημέρωση για την ποιότητα και τις δυνατότητες εξέλιξης των επιστημόνων εφαρμογής που παράγει το ΤΕΙ Λάρισας.

Δυνατότητα άμεσης συζήτησης και ανεύρεσης μελλοντικών στελεχών/συνεργατών/νέων για πρακτική άσκηση από την «πηγή».

Επαφή και γνωριμία με τους ανθρώπους του Ιδρύματος. Διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Για τους φοιτητές/τελειόφοιτους & απόφοιτους απαιτείται η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία εκφράζεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης (αίτηση 2) στο Γραφείο Διασύνδεσης. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη από το Γραφείο Διασύνδεσης στις 21 Νοεμβρίου 2011 και θα έχει προθεσμία υποβολής έως 6 Δεκεμβρίου.

Για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους απαιτείται η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία εκφράζεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης (αίτηση 1) στο Γραφείο Διασύνδεσης από 3 Νοεμβρίου και όχι αργότερα από 18 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας στα τηλέφωνα 2410 684-725, -726 (Λάρισα) και 24410 80030 (Καρδίτσα) στα e-mail career@teilar.gr και career.kard@teilar.grστις ιστοσελίδες

www.career.teilar.gr,

www.career.kard.teilar.gr &

www.teilar.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com