Εργα διαμόρφωσης στην τάφρο Χατζηχαλάρ

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αρχίζουν οι εργασίες της κατασκευής ενός μεγάλου και μοντέρνα σχεδιασμένου πάρκου, έκτασης 61 στρεμμάτων στην περιοχή «Χατζηχαλάρ» της Λάρισας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε σήμερα την έγκριση για τη υπογραφή σύμβασης κατασκευής του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου: «Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα» προϋπολογισμού 2.998.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ο χώρος που θα μετατραπεί σε πάρκο βρίσκεται μεταξύ των συνοικιών Νεάπολης Φιλιππούπολης, Νεράιδας και Ηπειρώτικων και ανάμεσα στο Γηροκομείο, το Δημοτικό Φυτώριο και την 1η Στρατιά.

Ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι πρόκειται για μια μεγάλης έκτασης περιβαλλοντική παρέμβαση, προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκ. ευρώ, η οποία δημιουργεί έναν σημαντικό αστικό χώρο πρασίνου σε μια περιοχή, που τη δεδομένη στιγμή, είναι τελείως αδιαμόρφωτη και υποβαθμισμένη.

 «Στόχος του έργου αυτού είναι να παραδοθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου εντός του αστικού ιστού, ανοιχτός για όλους τους πολίτες της Λάρισας. Η προστασία του κοινόχρηστου χώρου και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την αιρετή Περιφέρεια. Η τελική διαμόρφωση του χώρου αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής καθώς περιορίζεται το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας και της περιαστικής υπαίθρου» τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Παράλληλα υπογράμμισε το γεγονός ότι έργα όπως αυτό δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα.

Με την υλοποίηση του έργου δημιουργείται και παραδίδεται ένα ολοκληρωμένο προς χρήση νέο πάρκο έκτασης 60.960,00 τ.μ. στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Σαρίμβεη, Καρδίτσης, Γιάγκου, ανώνυμη οδό βορειοδυτικά του ΟΤ Γ1850Α και Εχεκρατίδας.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στη διαμόρφωση της πρώην Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα σε χώρο πάρκου συνολικής έκτασης 61 στρεμμάτων. Οι πλακοστρωμένες επιφάνειες (7.600 τ.μ.) με σκληρά υλικά (τσιμεντόπλακες) καθώς και ο ασφαλτοτάπητας (2.400,00 τ.μ.) καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδόν 10.000,00 τ.μ., ήτοι ποσοστό μικρό 16% ενώ όλος ο υπόλοιπος χώρος 50.960,00 τ.μ. (84%) είναι φυτεμένος. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδέματα, οπλισμούς και πλακοστρώσεις καθώς και εργασίες φωτισμού των χώρων και έργα πρασίνου.

Φορέας Υλοποίησης του έργου, που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με Κύριο του έργου το Δήμο Λαρισαίων. Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης, μετά από τον διαγωνισμό και την έκπτωση που προέκυψε είναι 2.639.445,50 €.  Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Μάρτιο 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με την έγκριση αυτή, προχωράνε οι διαδικασίες υπογραφής της σχετικής  Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναδόχου έργου, για να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com