ΑΣΠΕ: Εμπαίζονται οι πολύτεκνοι στο θέμα μεταφοράς φοιτητών

aspe2Εμπαιγμό στη «Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών» με τα τέκνα – αδέλφια της πατρικής οικογενείας του φοιτητή, διαπιστώνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας σε επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας σημειώνοντας τα εξής:

«Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων και διαμαρτυριών μας για τις Μετεγγραφές των πολυτέκνων φοιτητών του 2012, που και αυτοί αδικήθηκαν κατάφωρα φέτος από το Υπουργείο σας, αφού αυτό μείωσε το Σεπτέμβριο του 2012 κατά 50% τις προσφερόμενες θέσεις των στις κεντρικές σχολές των μεγάλων πόλεων, όπου εκεί δυστυχώς είναι και η μόνιμη κατοικία των γονέων των, θεσμοθετήσατε ειδικά για φέτος τη  «Μεταφορά θέσης»  για τις οικονομικά φτωχές οικογένειες, όπου μας λέγατε ότι οι πολύτεκνοι θα ευνοούνται με την προτεινόμενη διάταξη.

Αποδεικνύεται δυστυχώς ότι όχι μόνο ευνοϊκή δεν είναι, αλλά επινοήθηκε ώστε να αποκλεισθούν οι πολύτεκνοι φοιτητές.

Συγκεκριμένα:  

1. Η  παρ. 19α του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 αναφέρει:

«Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αριθ.67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν…»

2. Η εκδοθείσα  Υπουργική απόφαση(Φ1/43814/Β3) άρθο1 παρ. 2.ε αναφέρει:

«ε) Κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του οικογενειακού εισοδήματος επιβολής εισφοράς του οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση δ, με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος που βρίσκονταν εν ζωή κατά το έτος αυτό ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του.»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com