ΕΠΑΛ: ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

873Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι νέες ομάδες προσανατολισμού, οι νέοι τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά τη  σχολική χρονιά 2014-2015 στα ΕΠΑγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της χώρας. Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας προβλέπονται τα εξής:

 

2o Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Προστίθενται:

1)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγγελµάτων µε τοµέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανικός εµπορικού ναυτικού

2)Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοµατισµού (στον υπάρχοντα τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού)

3o Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Προστίθενται:

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος οικονοµίας και διοίκησης στον τουρισµό και β) Υπάλληλος εµπορίας και διαφήµισης (στον υπάρχοντα τοµέα Διοίκησης και Οικονοµίας)

4ο Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Προστίθεται:

Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην υπάρχουσα οµάδα προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών) µε ειδικότητες : α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης

6ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Προστίθενται:

1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής µε τοµέα Γεωπονίας,

Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίµων και ποτών

2)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγγελµάτων µε τοµέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανικός εµπορικού ναυτικού

3)Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην υπάρχουσα οµάδα προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών) µε ειδικότητες : α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης

4)ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερµικών εγκαταστάσεων και µηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός µηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών (στον υπάρχοντα τοµέα Μηχανολογίας)

5)ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοµατισµού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού)

7ο Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Προστίθενται:

1)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονοµίας µε τοµέα Διοίκησης και Οικονοµίας και ειδικότητες: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστηµάτων εφοδιασµού και β) Υπάλληλος εµπορίας και διαφήµισης

2)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγγελµάτων µε τοµέα Πλοιάρχων και ειδικότητα Πλοίαρχος εµπορικού ναυτικού

3)Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα οµάδα προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών) µε ειδικότητα Τεχνικός Μηχανικός θερµικών εγκαταστάσεων και µηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Προστίθενται:

1)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονοµίας µε τοµέα Διοίκησης και Οικονοµίας και ειδικότητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονοµικών υπηρεσιών

2)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής µε τοµέα Γεωπονίας,

Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής

παραγωγής και γ) Τεχνικός ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου

3)ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερµικών εγκαταστάσεων και µηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισµού και κλιµατισµού (στον υπάρχοντα τοµέα Μηχανολογίας)

4)Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοµατισµού (στον υπάρχοντα τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού)

1ο Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Προστίθενται:

1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής µε τοµέα Γεωπονίας,

Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίµων και ποτών και ε) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

2)Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός µηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών (στον υπάρχοντα τοµέα Μηχανολογίας)

3)ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστηµάτων, εγκαταστάσεων και β)

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού)

4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος οικονοµίας και διοίκησης στον τουρισµό β) Υπάλληλος αποθήκης και συστηµάτων εφοδιασµού και γ) Υπάλληλος εµπορίας και διαφήµισης (στον υπάρχοντα τοµέα Διοίκησης και Οικονοµίας)

1ο Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Προστίθενται:

1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής µε τοµέα Γεωπονίας,

Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίµων και ποτών και ε) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

2)Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονοµίας µε τοµέα Διοίκησης και Οικονοµίας και ειδικότητες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονοµικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστηµάτων εφοδιασµού και γ) Υπάλληλος εµπορίας και διαφήµισης

3)Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερµικών εγκαταστάσεων και µηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τοµέα Μηχανολογίας)

1ο Ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ 

Προστίθενται:

1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού (στην υπάρχουσα οµάδα προσανατολισµού Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού) µε ειδικότητες: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστηµάτων,

εγκαταστάσεων και δικτύων και β) Τεχνικός αυτοµατισµού

2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίµων και ποτών και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τοµέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής)

esos.gr

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com