ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΙΩΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

φορολογικηδηλωσηΑναφορές στον συνήγορο του πολίτη σχετικά με την μη τήρηση από την πλευρά της πολιτείας του νόμου που προβλέπει την 5μηνη περίοδο για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν λογιστές φοροτεχνικοί, μεταξύ των οποίων και ο λογιστής – φοροτεχνικός από την Αγιά, Αχιλλέας Αρχοντής.

Στην αναφορά του κ. Αρχοντή που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή ομάδα λογιστών αναφέρονται τα εξής:

κ. Συνήγορε,

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

«1. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει.

Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. Η δήλωση υποβάλλεται από την In Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.»

Ο νόμος της Ελληνικής Πολιτείας, δηλαδή, ορίζει αφενός την υποχρεωτική υποβολή με ηλεκτρονική μέθοδο (μέσω του συστήματος TAXISNET) και αφετέρου το περιθώριο των πέντε (5) μηνών για την υποβολή των δηλώσεων των πολιτών.

Παρ’ όλα αυτά, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (TAXISNET) άνοιξε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 20/3/2014, αντί για την1/2/2014, ως ο νόμος ορίζει.

Σύμφωνα με το νόμο, και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και των σχέσεων εμπιστοσύνης κράτους πολιτών, θα έπρεπε αμέσως να ανακοινωθεί μια ισόχρονη (48 ημερών) επιμήκυνση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών, συνυπολογιζομένης και της νόμιμης άδειας (22 τουλάχιστον ημερών) που δικαιούται κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Συνυπολογίστε σ’ αυτό και τις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού και τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες των λογιστών – φοροτεχνικών και του προσωπικού τους, το οποίο πιθανόν να στερηθεί τη νόμιμη άδειά του λόγω του φόρτου εργασίας, παραβλέποντας ακόμα και τις δυσλειτουργίες του συστήματος TAXISNET.

Αντί λοιπόν να έχουμε ήδη μια ανάλογη διόρθωση της παράλειψης του Υπουργείου Οικονομικών να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του, φτάσαμε αισίως στις 22 Ιουνίου, χωρίς να έχει ακόμα λυθεί το καυτό αυτό θέμα, παρά μόνο με φημολογίες που περισσότερο εντείνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων στη σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρά δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας και σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στο Ελληνικό Δημόσιο, ιδιαίτερα στο πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα της υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

κ. Συνήγορε,

Απευθύνομαι σε εσάς και στην Αρχή σας γιατί δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική, αποτελεσματική και κυρίως νόμιμη και θεσμοθετημένη λύση στο πρόβλημα του εργασιακού μας προβλήματος. Δεν αρνούμαι σε καμία περίπτωση να ασκήσω τα επαγγελματικά μου καθήκοντα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, όμως θεωρώ, ως πολίτης της Ελλάδας, μιας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι απαιτείται σεβασμός στην προσωπικότητά μου, στην εργασία μου και στην Ελληνική νομοθεσία η οποία παραβιάζεται κατάφωρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών».

taxheaven.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com