ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤην Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελέρ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και του άρθρου 6  του ν.4071/2012. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο  Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1          Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος» (Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κιλελέρ

2          Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στην «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ»

3          Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κιλελέρ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

4          Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας Δήμου Κιλελέρ

5          Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ

6          Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ

7          Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2014

8          Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-εργασιών-μεταφορών μέχρι του ποσού των 2.934,70 €

9          Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών του Π.Δ. 28/80

10        Συγκρότηση θεσμοθετημένων επιτροπών έτους 2014

11        Αποδοχή ποσού 48.314,13 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014

12        Αποδοχή ποσού 28.000,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014

13        Αποδοχή ποσού 131.450,00 € από την 4η,5η,6η,7, και 8η

εντολή  μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2014 για έργα και

επενδυτικές δραστηριότητες

14        Αποδοχή ποσού 17.087,04 € για την πληρωμή του έργου

Αποχέτευση-Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών

Δήμου Κιλελέρ (Β΄Φάση)

15        Αποδοχή ποσού 353.718,80 € από την απόδοση των 8/12

έναντι της δόσης έτους 2014 για εξόφληση των πάσης

φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με

το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (παρακρατηθέντα)

16        Αποδοχή ποσού 855,36 € για κάλυψη δαπανών

καταβολής μισθωμάτων Κ.Ε.Π.

17        Αποδοχή ποσού  5.481,95 € από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Από 5/3/2014 εως και 02/05/2014

18        Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Κραννώνα για παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com