ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ελασσόνα«Διεξαγωγή  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων των Δ.Κ /Τ.Κ. /Οικισμών: Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δρυμού, Δολίχης, Ελασσόνας, Λουτρού, Μαγούλας, Σκοπιάς, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Τσαριτσάνης». 

Σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία (με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ο Δήμος Ελασσόνας, για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων των Δ.Κ /Τ.Κ. /Οικισμών: Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δρυμού, Δολίχης, Ελασσόνας, Λουτρού, Μαγούλας, Σκοπιάς, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Τσαριτσάνης.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57 την    27η   του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ.  έως  12.00 π.μ.  ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασίων για οποιαδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα την 3η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2014  ημέρα  Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία  καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κων/νος Πέγιος   τηλ.  2493 350205).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com