ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Η ΚΑΡΛΑ

Επείγουσα  μεταφορά πόρων στην Περιφέρεια για την  αποπεράτωση των έργων ζητάτο δίκτυο ΜΚΟ της περιοχής

karla[1]Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Δίκτυο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (ΜΚΟ) Θεσσαλίας , από την εμπλοκή στη χρηματοδότηση του έργου   ανασύστασης της Λίμνης Κάρλας, γιατί  πιστεύει ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο και χρήσιμο  περιβαλλοντικό ,αλλά και αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη τη Θεσσαλία , το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Για τον λόγο αυτό έστειλε επιστολή με την οποία ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση μεταφορά των αναγκαίων πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ,έτσι ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας που μαστίζεται ,όπως και όλη η Ελλάδα ,από την κρίση.

Το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας

2.-Την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης του οικολογικού «κεφαλαίου» της περιοχής

3. Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούνται στην περιοχή από την ανασύσταση της λίμνης

4.-Την αναγκαιότητα της ανάληψης δράσεων για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

στέκεται αρωγό προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com