ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΟΟΤΡΟΦΟΥΣ

αγελαδαΤο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, μετά  την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καταβληθεί πριν το Πάσχα η ενίσχυση του άρθρου 68 του Καν.(ΕΚ) 73/2009 στον τομέα του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος έτους 2014 (Μέτρο 3 & Μέτρο 4). 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για το έτος 2014, τελευταίο έτος χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, χορηγούνται στους βοοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας το συνολικό ποσό των 13.600.000€.

Αναλυτικότερα θα δοθούν:

  • Για τις επιλέξιμες μοσχίδες αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης (Μέτρο 3)

α) 190€ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης  και

β)  90€ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης

και

  • Για τις επιλέξιμες θηλάζουσες αγελάδες (Μέτρο 4), αντίστοιχα:

α)  60€ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα και

β)  37€ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ