ΤΟ Α.Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ

Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης είχε η Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας με το Διοικητή του Α.Τ. Περιφέρειας Λάρισας, για θέματα που έχουν να κάνουν με κυκλοφοριακού τύπου παρεμβάσεις στον οικισμό, αλλά και γενικότερα με ζητήματα αστυνόμευσης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Νίκαιας κ. Βασιλική Πιλάτου έθεσε υπόψη του διοικητή κ. Μπαρακόπουλου, την ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας από το πρακτικό της τελευταίας συνεδρίασής του (17-4-2015) για θέματα που αφορούν στην τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, μεταλλικών στηθαίων, πινακίδων για μείωση ταχύτητας, στρογγυλού καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας, καθώς και για άλλα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε σημεία όπου αυτά είναι απαραίτητα για την επίλυση σοβαρών καθημερινών προβλημάτων στην κίνηση πεζών και τροχοφόρων οχημάτων στη Νίκαια. Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα σχετικά με την τοποθέτηση άλλου τύπου ρυθμιστικών πινακίδων σε κατάλληλα σημεία, την επικινδυνότητα της ολιγόλεπτης στάθμευσης των οχημάτων στη Φαρσάλων, αλλά και για τη στάθμευση αυτοκινήτων στον κεντρικό πεζόδρομο της Νίκαιας που μπορεί να προκαλέσει κάποιο σοβαρό ατύχημα σε παιδιά που παίζουν στο χώρο της πλατείας, αλλά και σε πεζούς που διασχίζουν τη συγκεκριμένη οδό.

Όσον αφορά τα ζητήματα αστυνόμευσης στην περιοχή, ο διοικητής του Α.Τ. περιφέρειας Λάρισας ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η υπηρεσία και τη συρρίκνωση του προσωπικού, γίνεται συστηματική προσπάθεια για συχνές περιπολίες των οχημάτων της αστυνομίας, και δεδομένου ότι η Νίκαια είναι η έδρα του Δήμου, αλλά και πιο κοντά στη βάση του αστυνομικού σταθμού στη Νεάπολη, συνήθως, οι περιπολίες ξεκινούν και ολοκληρώνονται στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται σημαντική παρουσία της αστυνομίας ειδικά σε κεντρικές, αλλά και σε πιο περιφερειακές οδούς του οικισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντικότητα της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς που θα πρέπει να έχουν όλοι οι οδηγοί, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η χρήση κράνους για τα δίτροχα οχήματα, αλλά και της ζώνης ασφαλείας για τα τετράτροχα, σε συνδυασμό με χαμηλές ταχύτητες στο οδόστρωμα είναι από τις πιο βασικές παραμέτρους που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων. Σε αυτή τη βάση, ιδιαίτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά μπορούν μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις να αναπτύξουν μια πιο ευρωπαϊκή κουλτούρα και μια πιο πολιτισμένη φιλοσοφία και νοοτροπία για τον τρόπο οδήγησης και συμπεριφοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή μάλιστα ο κ. Μπαρακόπουλος ανέφερε ότι η αστυνομία θα μπορούσε να κάνει κάποιες δράσεις με τους/ις μαθητές/ριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Νίκαια, προκειμένου τα παιδιά να συζητήσουν θέματα του ενδιαφέροντός τους, αλλά και να ενημερωθούν πιο σφαιρικά για τους κινδύνους που απορρέουν από εγωιστικού τύπου συμπεριφορές στην οδήγηση ή από λάθη, παραλείψεις και απροσεξίες τόσο των οδηγών, όσο και των πεζών.

Αναφορικά με τις κυκλοφοριακού τύπου παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μετά και τις προτάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης κυκλοφοριακής μελέτης για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων. Για το λόγο αυτό εάν κάποιος/α δημότης της Νίκαιας έχει υπόψη του κάποιο αντίστοιχο θέμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να επισκεφθεί το χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 2410921330 (Κοινότητα) ή/και στο τηλέφωνο της Προέδρου της Νίκαιας κ. Βασιλικής Πιλάτου (6977440573), προκειμένου να υποβάλει γραπτά το αίτημα και να ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com