ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Σχετικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου που αφορά στην κατασκευή της εξόδου της οδού Καράγιωργα προς την παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης και τον κίνδυνο απένταξής του από το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διευκρινίζει τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή οδού Καράγιωργα , Τεχνικού Τ1 & οδού Αεροδρομίου» Με αριθμό έργου: 2010ΕΠ00680020 ΣΑΕΠ 006/8 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Δεκέμβριο του 2010 με Π/Υ 21.602.000 Ευρώ και η σύμβαση είναι ποσού 12.128.068 ,07 Ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης μέχρι τις 31/8/2015.

Για την υλοποίηση του έργου, με σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων, επικαιροποιήθηκε η αρχική οριστική μελέτη οδοποιίας (μελέτη Χατζή) που είχε εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την απόφαση /ΔΜΕΟ/ε/ο/1106/10-7-2006 και αφορούσε στην κατασκευή της αρτηρίας από τον ισόπεδο κόμβο κόμβο με Αεροδρομίου-Ηρ. Πολυτεχνείου-Νέο τμήμα Δακτυλίου (ΧΘ:0+820) έως τη θέση ΧΘ:3+400 και σε μήκος 2,58 χιλιομέτρων.

Η παραπάνω αρχικά σχεδιαζόμενη οδός κατέληγε στον Ανισόπεδο κόμβο Συκουρίου κατ’ εφαρμογή της μελέτης «Γεωργίου», σύμφωνα με την οποία η οδός Καράγιωργα συνδεόταν με κάθετα οδικά τμήματα με την ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αθηνών, μεταξύ άλλων και στην θέση που προβλέπεται σήμερα να συμβάλλει η προς κατασκευή οδός Καράγιωργα (στο άκρο του σχεδίου πόλης), όπου και εκκρεμεί η απόδοση των εκτάσεων. Η μελέτη «Γεωργίου» εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης «Βελτίωση υφιστάμενης ΠΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή Λάρισας» της οποίας η οριστική μελέτη οδοποιίας εγκρίθηκε με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/918/10- 2-2004. Ακολουθεί απόσπασμα της σύνδεσης της μελέτης αυτής όπως αρχικά προβλεπόταν η κάθετη σύνδεση:

KARAG

Από το παραπάνω απόσπασμα της εγκεκριμένης μελέτης προκύπτει ότι η οδός Καράγιωργα συνδεόταν με την ΠΕΟ στην σημερινή θέση από τις αρχικές μελέτες και όχι λόγω της επικαιροποιημένης μελέτης, άρα θα απαιτούνταν και πάλι εντός σχεδίου απαλλοτριώσεις.

Επιπρόσθετα, η συνδετήρια αυτή οδός προβλεπόταν και από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης το οποίο ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

Αναλυτικότερα, η επικαιροποιημένη οριστική μελέτη οδοποιίας που συμβασιοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ με την απόφαση ΔΜΕΟ/1036/36-3-2010 και αφορούσε τροποποιήσεις στα ακόλουθα σημεία: α)Την παράλληλη μετατόπιση του άξονα κεντρικής αρτηρίας, y/ια την αποφυγή του αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος διέρχεται από το παλαιό ανάχωμα β) την κατασκευή παράπλευρων οδών σε όλο το μήκος της κεντρικής αρτηρίας γ) την διατήρηση του υφιστάμενου αναχώματος όπου είναι εφικτό προκειμένου για την διευθέτηση της τοπικής κυκλοφορίας και δ)την μη συμβολή δύο κάθετων δημοτικών οδών, ε)την εφαρμογή του προσωρινού τερματισμού της οδού Καράγιωργα στην ΠΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης στο ύφος της συνδετήριας στο άκρο του σχεδίου πόλης μέχρι να μελετηθεί ο ανισόπεδος κόμβος Συκουρίου.

Η επικαιροποίηση της μελέτης δεν θα μπορούσε να γίνει για το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τον Ιούλιο του 2010 – ημερομηνία κατάθεσης προς ένταξη του έργου, ήτοι μέχρι τον Ανισόπεδο κόμβο Συκουρίου για το λόγο ότι δεν υπήρχε πληρότητα της μελέτης του ανισόπεδου κόμβου Συκουρίου (και των συμβαλλουσών οδών) ο οποίος βρίσκεται μόλις σε στάδιο προκαταρκτικής μελέτης και για να ολοκληρωθεί απαιτείται η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης οδοποιίας και τεχνικών καθώς και οι λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά, υδραυλικά).

Για την κατασκευή του έργου απαιτήθηκαν 2 απαλλοτριώσεις:

Για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω μελέτες απαιτούσε χρόνο και χρήμα και δε θα ήταν εφικτή η ένταξή τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και για το λόγο αυτό κατατέθηκε για ένταξη στις 15/6/2010 και εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2010 από την γ. γρ. αποκεντρωμένης διοίκησης στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το αυτοτελές – λειτουργικό και ώριμο προς ένταξη τμήμα.

  1. Για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου Απόφαση 3260/144025 /23-9-2010 της Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκτασης 9.941,54 Τ.μ

Η οποία κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου με δαπάνη που βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΕΠ0068 με κωδ. 2009ΕΠ 0068001 ενώ οι εκτάσεις αποδόθηκαν εμπρόθεσμα με την διαδικασία των επιτάξεων.

  1. Οσο αφορά τις εκτάσεις εντός σχεδίου , επισπεύδων είναι ο Δήμος Λαρισαίων.

Πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης έπρεπε να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης στο τμήμα όπου αφορούσε την απαλλοτρίωση .

Έγγραφα της Δ/νσης Δημ .Εργων προς το Δήμο Λαρισαίων για την επίσπευση της διαδικασίας τροποποίησης ( 1914/32398 / 11-5-2009 , 565/24863/17-2-2010 ,945/40581/15-3-2010,1223/52166/12-4-2010,1668/62469/6-6-2011,4604/14-12-2011 )

Όταν ξεπεράστηκε η “σκόπελος ” της τροποποίησης του σχεδίου πόλης ( ΦΕΚ 184/16-5-

2012 ) έγινε η απαλλοτρίωση όπου με αρ. 660/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας καθόρισε την αποζημίωση ( συνολικού ποσού 566,855,40 + 13,127,74 Ευρώ ) ακινήτων όπου έπρεπε να καταβληθούν από το Δήμο ( ως επισπεύδον) έως 25-4-2015 (18μηνο) για τη μη αυτοδίκαια άρση της εν λόγω πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης του σχεδίου πόλης.

Στο διάστημα αυτό η Υπηρεσία μας ζητούσε την άμεση καταβολή της αποζημίωσης για την απόδοση των ακινήτων ώστε να είναι εφικτή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. Ενώ ο Δήμος στις 12-12-2013 δηλώνει αδυναμία καταβολής του πόσου .

Σήμερα πλέον ( μετά τη μη καταβολή της αποζημίωσης εντός του 18μηνου ) έχει εκπέσει και ο χρόνος ισχύος της Απόφασης 660/2013.

Εάν ο δήμος Λαρισαίων είχε καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης εμπρόθεσμα του 18μήνου το έργο θα είχε ολοκληρωθεί και δε θα κινδύνευε την απένταξη του από τυχόν αντιδράσεις των δικαιούχων των απαλλοτριώσεων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com