ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ξεκίνησε, την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων στο θεματικό αντικείμενο: «Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες», που υλοποιεί μέχρι και 06 Οκτωβρίου το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην πόλη της Λάρισας.

To πρόγραμμα υλοποιείται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο – Ινστιτούτο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο πλαίσιο της πράξης: «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» του Ε.Π.: «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι να παρουσιάσει τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Οι διοικητικές ικανότητες αφορούν στην ενεργοποίηση άλλων ατόμων και την εξασφάλιση της δέσμευσής τους για την επίτευξη κοινών στόχων που αφορούν στον οργανισμό, στον οποίο από κοινού ανήκουν. Οι οργανωτικές ικανότητες αφορούν στην διοίκηση και τον έλεγχο του ίδιου του ατόμου, προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους του. Οι ικανότητες αυτές επιτρέπουν στο άτομο να διαμορφώνει όραμα για την ζωή και το μέλλον του, να ανταποκρίνεται στους ρόλους του και να επιτυγχάνει περισσότερα μέσα στο διαθέσιμο χρόνο του, εστιάζοντας στα σημαντικά καθήκοντα και εκπληρώνοντας με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις του.

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων περιλαμβάνει και συμμετοχή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό.

Την ομάδα των καταρτιζομένων καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Λάρισας κ. Δημήτρης Παπαποστόλου, Εκπαιδευτικός και στη συνέχεια ακολούθησε η έναρξη του προγράμματος με εκπαιδευτή τον κ. Χρήστο Νάκο, Κοινωνικό Λειτουργό και πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com