ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Λ.

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας έγινε σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκ. Λάρισας (Γ.Ν.Λ.)» που χρηματοδοτείται από το Ε.Σ..Π.Α..

Το έργο αυτό, από τη μια πλευρά, αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών της Μονάδας και των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους νεφροπαθείς συμπολίτες μας και από την άλλη δημιουργεί την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει η Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν.Λ. εφαρμόζοντας τις τελευταίες σύγχρονες προδιαγραφές.

Ο διοικητής των νοσοκομείων της Λάρισας Κώστας Καραμπάτσας παρουσία του αν. διοικητή του Γ.Ν.Λ.  Θεοδ. Κουτσιανά, του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Χάρη Αποστολίδη, της Διευθύντριας της Μ.Τ.Ν. Ελ. Κοκολίνα και της συντονίστριας της ομάδας έργων Ε.Σ.Π.Α. Μ. Δαλάκα, υπογράφοντας την σύμβαση ζήτησε από τον ανάδοχο αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου. Ταυτόχρονα εξήρε  την προσπάθεια των εργαζομένων  του Γ.Ν.Λ. που συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση όλων των έργων Ε.Σ.Π.Α στο χώρο των νοσοκομείων της Λάρισας.

Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γ.Ν.Λ.  και υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com