ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μετά και τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Π.Ε. Λάρισας την  Τετάρτη 14/10/2015, ανακοινώθηκαν σήμερα οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων,

οι οποίοι περιλαμβάνουν το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, τόσο ανά υποψήφιο όσο και ανά σχολική μονάδα.

Βάσει των αποτελεσμάτων στα συγκεκριμένα σχολεία διευθυντές είναι οι:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ 1ος υποψήφιος Σύνολο Μορίων
3º ολοήμερο Γιάννουλης 6/θ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ         1η προτίμηση  15,50 μόρια 20,64
1º ολοήμερο Τσαριτσάνης 6/θ ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       1η προτίμηση  11,93 μόρια 18,79
ολοήμερο Πυργετού  6/θ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          1η προτίμηση 11,67 μόρια 21,96

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά των πινάκων αυτών δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 16/10/2015  έως και 20/10/2015  στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com