Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, κ.κ. Γιάννης Κουτσούκος και Μιχάλης Τζελέπης σχετικά με την αντιμετώπιση των ζημιών από πλημμύρες σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Φαρσάλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης αναφέρει:

«Όσον αφορά στις ζημιές που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το Φθινόπωρο του 2015 σε διάφορες καλλιέργειες (κυρίως καλλιέργειες βαμβακιού, μηδικής αλλά και καλαμποκιού) στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Φαρσάλων και Κιλελέρ, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 5/11/2015 έγγραφη ενημέρωση από τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΕΛΓΑ, διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις για τις τελευταίες αναγγελίες. Όταν ολοκληρωθεί το έργο των εκτιμήσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και έχουν καταβάλλει εμπρόθεσμα στον ΕΛΓΑ την εισφορά του έτους ζημιάς. Για όσες περιπτώσεις υπάρχουν ενστάσεις από τους παραγωγούς, προβλέπεται η διαδικασία επανεκτίμησης.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση ζημιών σε εγγειοβελτιωτικά έργα σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων) παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα οδηγίες προς τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β.) ως προς τη συντήρηση των στραγγιστικών δικτύων δικαιοδοσίας τους, για την αποτελεσματικότερη αποστράγγιση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ενδεχόμενες πλημμύρες και μεριμνά για τη διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής του δημοσίου σε δαπάνες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων) πρόσφατο αίτημα για αποκατάσταση ζημιών σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα στις περιοχές του Δήμου Φαρσάλων.

Τέλος σημειώνεται ότι βάσει του Ν. 3881/58 «Περί Εγγείων Βελτιώσεων» το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων επιλαμβάνεται του προγραμματισμού των αντιπλημμυρικών έργων προστασίας της περιοχής εκτός περιμέτρου Εγγειοβελτιωτικών Έργων που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κατασκευάσει, καθώς και των έργων καθαρισμού και διευθέτησης στην κοίτη ποταμών και χειμάρρων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com