ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΤΑ

Το ΣΑΓΕ στην 6η συνεδρίαση της Τρίτης 1 Mαρτίου 2016, στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2016-2017 των Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Στρατό Ξηράς « Διατηρητέους» τους:

α. Αντιστράτηγο Ηλιόπουλο Ιωάννη

β. Αντιστράτηγο Λεοντάρη Ηλία

γ. Αντιστράτηγο  Οικονόμου Αλέξανδρο

δ. Αντιστράτηγο Ζαχαριάδη Νικόλαο

ε. Αντιστράτηγο Ηλιόπουλο Ανδρέα

στ. Αντιστράτηγο Θωμαΐδη Δημήτριο

ζ.Αντιστράτηγο Μαυράκη Ιωσήφ

η. Αντιστράτηγο Μπαλαφούτη Δημήτριο

και «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Αντιστράτηγο Δεβετζή Νικόλαο.

Στο Πολεμικό Ναυτικό « Διατηρητέους» τους:

α. Αντιναύαρχο  Kαραγεώργη Κωνσταντίνο ΠΝ

β. Αντιναύαρχο Τσούνη Νικόλαο ΠΝ

γ. Υποναύαρχο Χέλμη Δημοσθένη ΠΝ

δ. Υποναύαρχο Παυλόπουλο Ιωάννη ΠΝ

ε. Υποναύαρχο  Θεολογίτη Βασίλειο ΠΝ

στ. Υποναύαρχο  Νασόπουλο Αθανάσιο ΠΝ

ζ. Υποναύαρχο Διακόπουλο Αλέξανδρο ΠΝ

η. Υποναύαρχο Κορακάκη Ιωάννη ΠΝ

θ. Υποναύαρχο (M) Kαούτσκη Μιχαήλ ΠΝ

ι. Υποναύαρχο (Μ) Μανωλιουδάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

ια. Υποναύαρχο (Ο) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο ΠΝ

ιβ. Υποναύαρχο (ΥΙ) Παϊβανά Κωνσταντίνο ΠΝ

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

α. Αντιναύαρχο (Μ) Χριστόπουλο Γεώργιο ΠΝ

β. Υποναύαρχο Λεβέντη Γεώργιο ΠΝ

Στην Πολεμική Αεροπορία « Διατηρητέους» τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο

β. Αντιπτέραρχο (Ι) Παρασχόπουλο Γεώργιο

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Μανωλάκο Ιωάννη

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Αστρεινίδη Συμεών

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Αθανασίου Αντώνιο

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Χριστόπουλο Νικόλαο – Δημήτριο

ζ. Yποπτέραρχο (Ι) Μπλιούμη Γεώργιο

η. Yποπτέραρχο (Ι) Μαντζιάρη Ευάγγελο

θ. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Σμυρλή Χριστόφορο

ι. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Αλεξανδρή Γεώργιο

ια. Yποπτέραρχο (ΕΑ) Φουσταλιεράκη Κωνσταντίνο

ιβ. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Τολούμη Γεώργιο

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

α. Αντιπτέραρχο (ΜH) Βορρόπουλο Γεώργιο

β. Yποπτέραρχο (Ι) Κορέα Αριστείδη

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Στάμο Κωνσταντίνο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Καλαντζή Δημήτριο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Σαπαντζόγλου Παντελή

  1. Στο Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

«Διατηρητέο» τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.