ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Παρελήφθη σήμερα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, αναρροφητικό αρθρωτό σάρωθρο της εταιρίας KARCHER τύπου MC50 ADV, ωφέλιμης χωρητικότητας κάδου συλλογής απορριμμάτων 500 λίτρα. Η αυτονομία λειτουργίας του είναι 12-13 ώρες σε δύο βάρδιες.

SAROTRO1Έχει μεγάλη ευελιξία για κίνηση σε πεζοδρόμους και πλατείες και χαμηλή εκπομπή καυσαερίων και θορύβου. Το κόστος ανέρχεται στις 50.000 € . Έτσι η εκμηχάνιση της υπηρεσίας καθαριότητας προχωρά βήμα-βήμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το σάρωθρο θα κάνει σύντομα την εμφάνιση του στην πόλη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξής του στον στόλο της υπηρεσίας.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com