ΡΩΣΟ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, συνάντηση του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη με αντιπροσωπεία Ρώσων και Βούλγαρων επιχειρηματιών και καθηγητών ιατρικής, με σκοπό την αναζήτηση κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την ενίσχυση του  ιατρικού τουρισμού στην Θεσσαλία.

Ειδικότερα στην συνάντηση συζητήθηκαν πέραν των προοπτικών ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού  και εξωστρεφείς δράσεις όπως η  παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ξένους πολίτες από πιστοποιημένες τοπικές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο της υγείας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων με σκοπό την ανάπτυξη  υπηρεσιών ιατρικής αποκατάστασης εκτός Ελλάδος, η  εισαγωγή στη χώρα μας υψηλής ποιότητας ιατρό – τεχνολογικού εξοπλισμού  παρέχοντας στις εγχώριες υπηρεσίες προστιθέμενη αξία. Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν επίσης από τους συμμετέχοντες καινοτόμες ιατρικές και διαγνωστικές  μέθοδοι.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι κκ Georgi Vasilev Iliev – επιχειρηματίας – δημοσιογράφος – ιδιοκτήτης  κλινικής αισθητικής και ομορφιάς – ‘Mona Lisa’ Sofia, ο Prof Dr  Dimitar Radenovski – διευθυνής κλινικής ‘Mona Lisa’ – επίτιμος καθηγητής χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής Sofia. Πρώην διοικητής  του νοσοκομείου ‘PIROGOV’ Sofia (K.A.T.) και o Prof. Dr Valeri Voynov – επίτιμος καθηγητής χειρουργικής, Ιατρικής Ακαδημίας Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας –  ιδρυτής και Διευθυντής του ερευνητικού, πρότυπου Ινστιτούτου αιματολογίας-ενδοκρινολογίας («’βαρυτικής’ χειρουργικής αίματος» – ‘Πλασμαφαίρεσις’), στην Αγία Πετρούπολη  καθώς και συνεργάτες τους.

loading...