ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, στην 8η και από 23-06-2017 συνεδρίαση με την αριθ. 135/2017 απόφασή του, μετά από συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση – λήψη απόφασης επί αιτημάτων των εργαζομένων στην καθαριότητα» και αφού έλαβε υπόψη:

 1. Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή,
 3. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμων Ν. Λάρισας το οποίο υιοθετήθηκε από λοιπές τις παρατάξεις και τους ανεξαρτητοποιημένους δημοτικούς συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου,
 4. Το αποτέλεσμα της γενόμενης επί του θέματος ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 • στηρίζει το δίκαιο αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία.
 • Δηλώνει την αντίθεσή του στην απόλυση των εργαζομένων που υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς με 8/μηνες συμβάσεις οι οποίες έχουν ανανεωθεί. Η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ακύρωση της ανανέωσης των συμβάσεών τους ουσιαστικά τους απολύει.
 • Καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε:
 • Να διασφαλιστεί η καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
 • Να παραταθούν με νόμιμο τρόπο και ως τη λήξη τους όλες οι συμβάσεις, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
 • Να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, έτσι ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Δηλώνει ότι δε θα εναντιωθεί σε τυχόν ασφαλιστικά μέτρα των εργαζομένων.
 • Αποφασίζει τη μη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών τη Δευτέρα 26-06-2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.