ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 13.07.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση 16 στύλων στα Μεσάγγαλα.

Αναμόρφωση (6η)  προϋπολογισμού

Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ

Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2016

Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2017

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

Έγκριση Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Καστρί-Λουτρό

Έγκριση Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Μακρυχώρι

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων

Απαγόρευση στάθμευσης σε οδούς στο δημαρχιακό κατάστημα Πυργετού

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»  (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020)

Περί κοπής  δέντρων  στη Δημοτική Κοινότητα  Συκουρίου

Παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος Εμμανουήλ Αθανασίας

Παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος της εταιρίας ΑΘ. ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) Μακρυχωρίου  σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων».

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΠΗΛΙΑΣ»

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ