ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

Σε θέση ειδικού συνεργάτη του δημάρχου Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη προσλαμβάνεται από σήμερα Τετάρτη ο Λαρισαίος δημοσιογράφος Γιάννης Σιούλας που υπέγραψε τη σχετική σύμβαση μετά από σχετική απόφαση του κ Καλογιάννη που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Στη σύμβαση που συνυπέγραψαν αναφέρονται τα εξής:

“Στη Λάρισα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου του έτους 2017, μεταξύ των: Α. Αποστόλου Καλογιάννη, Δημάρχου Λαρισαίων, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Λαρισαίων και Β. Σιούλα Ιωάννης του Γεωργίου, κατοίκου Λάρισας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την παραπάνω ιδιότητα του, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, εξέδωσε τη με αριθ. 2013/04-09-2017 απόφαση, με την οποία προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο ως ειδικό συνεργάτη.

Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07 είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας, από σήμερα 25-10-2017, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

Καθήκοντα

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα που αφορούν την προβολή του Δήμου και τη διαχείριση θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες.

Τα καθήκοντα που ασκεί είναι επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και το δε συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, για την επικουρία του.

ΑΡΘΡΟ 2

Υπηρεσιακή κατάσταση

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ως Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.