ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Τυρνάβου θα γίνει δημοπρασία για την εκμίσθωση 6 θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, και ειδικότερα 1 στον Αμπελώνα, 1 στον Τύρναβο, 3 στο Αργυροπούλι και 1 στο Βρυότοπο.

Οι ακριβείς θέσεις που δημοπρατούνται είναι:

α/αΔη μοτική/Τ οπική ΚοινότηταΘέσηΠαρατηρήσεις
1Δ.Κ. ΑμπελώναΟδός Θερμοπυλών 36Κενωθείσα

Θέση

2Δ.Κ. ΤυρνάβουΟδός Ειρήνης (πλησίον supermarket Lidl)Νέα Θέση
3Τ.Κ.

Αργυροπουλίου

Γωνία δημοτικού σχολείουΚενωθείσα

Θέση

 

4Τ.Κ.

Αργυροπουλίου

ΒΑ γωνία πλατείας ΑργυροπουλίουΚενωθείσα

Θέση

5Τ.Κ.

Αργυροπουλίου

ΒΔ γωνία πλατείας ΑργυροπουλίουΚενωθείσα

Θέση

6Τ.Κ. ΒρυοτόπουΠεζοδρόμιο έμπροσθεν πλατείας ΒρυοτόπουΝέα Θέση

 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου την 24η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, η οποία αρχίζει από την υπογραφή των οικείων συμφωνητικών, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο μισθωτής δύναται να αποχωρήσει μετά από έγγραφη προειδοποίηση ή με δήλωσή του, τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

Ο Δήμος Τυρνάβου διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να λύσει τη σύμβαση σε περίπτωση παράβασης των όρων του μισθωτηρίου και μετά από έγγραφη προειδοποίηση.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ενιαίου ιιιισθώ»ατος των ανωτέρω θέσεων περιπτέρων ορίζεται ως εξής:

α/αΔη μοτική/Τ οπική ΚοινότηταΘέσηΠοσό α’ προσφοράς/μήνα
1Δ.Κ. ΑμπελώναΟδός Θερμοπυλών 3680,00 €
2Δ.Κ. ΤυρνάβουΟδός Ειρήνης (πλησίον supermarket Lidl)80,00 €
3Τ.Κ. ΑργυροπουλίουΓωνία δημοτικού σχολείου60,00 €
4Τ.Κ. ΑργυροπουλίουΒΑ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου60,00 €
5Τ.Κ. ΑργυροπουλίουΒΔ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου60,00 €
6Τ.Κ. ΒρυοτόπουΠεζοδρόμιο έμπροσθεν πλατείας Βρυοτόπου50,00 €

Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά πέντε (5,00€) ευρώ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com