ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΠΩΝ

«Ανακοινώνεται ότι λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», η υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου Ελασσόνας, σε εφαρμογή της αριθ. ΥΠ.ΕΣ.ΤΑΔΚ οικ. 5/2018/ 2-1-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018), θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης

των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων την 12η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ενώ από 22-1-2018 οι εργασίες ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου, θα γίνεται με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών.

Κατά το χρονικό διάστημα της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή από 15-1-2018 έως και 21-1-2018 δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας

Για τον ίδιο λόγο (μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»), αντίστοιχα η υπηρεσία του Ληξιαρχείου του Δήμου μας θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων του συστήματος η καταχώρηση των ληξιαρχικών γεγονότων κατά το αυτό μεταβατικό χρονικό διάστημα θα γίνεται σε χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτολόγιο (τηλ. 2493350215) και Ληξιαρχείο (τηλ. 2493350217)».

Δήμος Τεμπών

Λόγω μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείο Εσωτερικών, η υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου Τεμπών θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης των οικογενειακών μερίδων:

• από 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως  και 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00.   

Θα εκδίδονται μόνο πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γέννησης καθώς και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, μόνο εάν δεν απαιτούνται μεταβολές στις οικογενειακές μερίδες.

Για τον ίδιο λόγο τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Αμπελακίων, Γόννων , Κάτω Ολύμπου, Μακρυχωρίου και Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν θα εκτυπώνονται ληξιαρχικές πράξεις από το ανωτέρω σύστημα:

• από 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως και 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων 

θα γίνεται σε χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.