ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ Ο Γ. ΑΓΑΚΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των ταξιάρχων που φέρουν στο βαθμό του υποστράτηγου τους Π. Ντζιοβάρα και Ι. Τόλια και διατηρούν στο βαθμό τον Β. Καραπιπέρη

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από
πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών: Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

 1. 1. Στυλιανό ΒΟΛΥΡΑΚΗ
  2. Δημήτριο ΚΡΙΚΑ
  3. Αχιλλέα ΣΚΑΝΔΑΛΗ
  4. Αθανάσιο ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ
  5. Γεώργιο ΤΗΛΕΛΗ
  6. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ
  7. Μιλτιάδη ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ
  8. Ιωάννη ΤΟΛΙΑ
  9. Αναστάσιο ΜΑΝΙΑΤΗ
  10. Γεώργιο ΨΩΜΑ

  Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων):

  1. Κωνσταντίνο ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
  2. Ευάγγελο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
  3. Κωνσταντίνο ΚΑΛΥΒΑ
  4. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΙΝΑ
  5. Γεώργιο ΚΑΣΤΑΝΗ
  6. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
  7. Δημήτριο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
  8. Κωνσταντίνο ΒΟΥΤΣΕΛΑ
  9. Αβραάμ ΑΪΒΑΖΙΔΗ
  10. Κωνσταντίνο ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
  11. Νικόλαο ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ
  12. Δημήτριο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
  13. Ευστράτιο ΠΑΠΑΔΕΑ
  14. Γεώργιο ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ
  15. Βασίλειο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
  16. Ηλία ΞΑΝΘΑΚΗ
  17. Γεώργιο ΓΚΡΑΝΑ
  18. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ
  19. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
  20. Παναγιώτη ΚΟΥΤΟΥΖΟ
  21. Γεώργιο ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
  22. Εμμανουήλ ΛΥΔΑΚΗ
  23. Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ
  24. Ιωάννη ΜΑΤΣΟΥΚΑ
  25. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
  26. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ
  27. Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ
  28. Αθανάσιο ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ
  29. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ
  30. Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ
  31. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ
  32. Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
  33. Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ
  34. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
  35. Θωμά ΦΕΥΓΑ
  36. Χρήστο ΚΟΤΛΙΔΑ
  37. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ
  38. Κωνσταντίνο ΛΟΥΖΙΩΤΗ
  39. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ
  40. Αντώνιο ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ (Υγειονομικό)
  41. Αθανάσιο ΜΠΑΔΕΚΑ (Υγειονομικό)
  42. Γεώργιο ΠΟΥΛΙΑΝΟ (Υγειονομικό)
  43. Στέφανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Οδοντίατρο)
  44. Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Ψυχολόγο)
  45. Ιωάννα ΠΟΛΛΑΤΟΥ (Εγκλημ. Εργαστηρίων)
  46. Σταύρο-Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ (Ιερέα)

  Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

  1. Νικόλαο ΚΟΚΚΙΝΗ
  2. Αναστάσιο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ
  3. Θεολόγο ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ
  4. Χρήστο ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  5. Γεώργιο ΚΑΪΠΑΚΗ
  6. Δημήτριο ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ
  7. Παναγιώτη ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
  8. Ευάγγελο ΒΟΓΛΗ
  9. Παναγιώτη ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ
  10. Γεώργιο ΜΑΡΟΥΔΑ
  11. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
  12. Γεώργιο ΑΓΑΚΟ
  13. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
  14. Νικόλαο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
  15. Στυλιανό ΝΤΕΛΗ
  16. Αριστείδη ΦΟΥΤΑΚΗ (όριο ηλικίας)

  Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com