ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Την Αριστείας Χρηστής Διοίκησης πήρε και ο Δήμος Ελασσόνας όπως και άλλοι 22 δήμοι της χώρας στη διοργάνωση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια της αξιολόγησης ήταν οι 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης που είναι:

 • Εκπροσώπηση, Συμμετοχή των Πολιτών και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών
 • Ανταπόκριση
 • Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ανοικτότητα και Διαφάνεια
 • Κανόνες δικαίου
 • Δεοντολογία
 • Ικανότητα και Επάρκεια
 • Καινοτομία και προσαρμοστικότητα
 • Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
 • Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση
 • Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή
 • Λογοδοσία

Το επίπεδο της διακυβέρνησης εκτιμήθηκε μέσω της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης . Με αφορμή την εξασφάλιση της αριστείας ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου σχολίασε:

“Κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάθε μέρα παλεύουμε και πιο σκληρά. Συνεχίζουμε…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.