ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Στην αναζήτηση λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας των διαδημοτικών σφαγείων σε ένα υγιές οικονομικό για την επιχείρηση περιβάλλον μετά τις ασφυκτικές συνθήκες που έχουν δημιουργήσει χρέη της επιχείρησης προς τράπεζες και δημόσιο αλλά και τις κατασχέσεις που έχουν γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς σε αποθεματικά του δήμου,

είναι η δημοτική αρχή που όπως όλα δείχνουν έχει καταλήξει στην απόφαση να μετατραπεί η επιχείρηση σε δημοτική υπηρεσία μετά τις δυνατότητες που δίνει τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα μαζί με τον “Κλεισθένη”.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Παναγιώτης Σαρχώσης έδωσε μία γεύση του τί πρόκειται να γίνει και ποιες είναι οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για τη διάσωση των σφαγείων.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο Δήμος Τυρνάβου προκειμένου να βρει μια αξιόπιστη λύση στο ζήτημα των Σφαγείων είναι:

  1. H συνέχιση λειτουργίας των Σφαγείων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και κτηνοτροφία και η εξασφάλιση της εργασίας του τοπικού σωματείου εκδοροσφαγέων.
  2. Η διασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων στα Σφαγεία.
  3. Η εξυγίανση των οικονομικών της Επιχείρησης, με δεδομένη την αρνητική προοπτική βιωσιμότητας της Επιχείρησης.
  4. Η απαλλαγή ευθυνών όλων των αιρετών που στελέχωσαν τα Όργανα Διοίκησης της Επιχείρησης, διαχρονικά.

Ηδη ο κ. Σαρχώσης που ολοκληρώνει τις επαφές με τον Δήμο Λαρισαίων και άλλους παράγοντες στα υπουργεία, προκειμένου να διαφωτιστούν διάφορες πλευρές του προβλήματος, έχει καλέσει, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-07-2018, τους επικεφαλής των παρατάξεων, σε συνάντηση στις 7:30 μ.μ. την Δευτέρα 30-07-2018 στο γραφείο του, για ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και την διευκρίνιση διαφόρων πλευρών του όλου θέματος και την πορεία που θα ακολουθηθεί.

Το νομικό πλαίσιο

Η δημοτική αρχή του δήμου Τυρνάβου αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο που δημιουργείται με τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν μαζί με τον “Κλεισθένη” σε νόμους που αφορούν τη διάλυση δημοτικών επιχειρήσεων έχει ρίξει όλο το βάρος στη μετατροπή των σφαγείων από διαδημοτική επιχείρηση σε δημοτική υπηρεσία του δήμου Τυρνάβου, ώστε να γίνουν δημοτικοί υπάλληλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης και να εξασφαλιστεί και το εργασιακό μέλλον των εκδοροσφαγέων. Εξυπακούεται ότι η συνέχιση της λειτουργίας των σφαγείων, όπως τονίζει η δημοτική αρχή θα εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την τοπική κτηνοτροφία και τους καταναλωτές και ταυτόχρονα διασφαλίζει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του δήμου.

Ο συμψηφισμός

Εν τω μεταξύ τον Ιούνιο η Τράπεζα Πειραιώς παρά το γεγονός ότι ήταν σε συνεννόηση με το δήμο για το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης ρύθμισης των οικονομικών εκκρεμοτήτων της ΔΕΣΠΤΑ προχώρησε με ανεξήγητη βιασύνη στις 29 του μήνα σε συμψηφισμό της οφειλής των σφαγείων ύψους 354.581 € με χρήματα που είχε ως αποθεματικό ο δήμος σε λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα πήρε χρήματα για την οφειλή των σφαγείων μόνο από το δήμο Τυρνάβου και όχι από το δήμο Λαρισαίων που είναι επίσης μέτοχος στα σφαγεία. Μάλιστα η Τράπεζα δείχνοντας ένα ιδιαίτερα σκληρό πρόσωπο προς το δήμο είχε πάρει άλλες 50.000 € ως συμψηφισμό και το Μάιο.

Η πορεία των σφαγείων από την ίδρυσή της επιχείρησης μέχρι σήμερα

Με δεδομένη τη διαμορφωθείσα κατάσταση και τις προσπάθειες που γίνονται για την μετατροπή της επιχείρησης σε υπηρεσία η δημοτική αρχή προχώρησε σε μία καταγραφή της πορείας των σφαγείων από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

“Τα Διαδημοτικά Σφαγεία περιοχής Τυρνάβου ιδρύονται το 1996, με την επωνυμία ΔΕΣΠΤΑ (ΦΕΚ 1185/31-12-1996), με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Τυρνάβου και Αμπελώνα 131/1996 και 135/1996 αντίστοιχα, καθώς και την απόφαση του τότε Συμβουλίου Περιοχής 18/1996. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 10.000.000 δρχ και τα ποσοστά επί του μετοχικού κεφαλαίου ήταν 5% για τους δύο Δήμους και 90% για το Συμβούλιο Περιοχής.

Μετά την κατάργηση του Συμβουλίου Περιοχής και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους ΟΤΑ, Ν 2539/1997 «Καποδίστριας», η μετοχική σύνθεση αλλάζει και ο Δήμος Τυρνάβου κατέχει πλέον το 54,57%, ο Δήμος Αμπελώνα το 36,20% και ο Δήμος Γιάννουλης το 9,23%.

Το 2002 ολοκληρώνεται η κατασκευή Σφαγείων 3 γραμμών στη περιοχή «Ασμάκι» Τυρνάβου και αρχίζει η λειτουργία τους. Το αρχικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 910.000 € πλέον ΦΠΑ, και χρηματοδοτούνται με 456.000 € από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με 227.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με 227.000 € ίδια κεφάλαια της επιχείρησης των Σφαγείων, τα οποία προέρχονταν από την συνεισφορά των Δήμων που συμμετείχαν. Το κόστος της επένδυσης ξεπέρασε τον αρχικό προϋπολογισμό και οι επιπλέον δαπάνες βάρυναν εξ ολοκλήρου την επιχείρηση, στην οποία συνέβαλαν με συνεχής αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κύρια οι Δήμοι Τυρνάβου και Αμπελώνα.

Το 2008 και με Δήμαρχο Τυρνάβου τον κ. Κιτσίδη Χρ., Δήμαρχο Αμπελώνα τον κ Χρυσογέργη Αθ., Δήμαρχο Γιάννουλης τον κ. Αλαμανή Ευθ. και πρόεδρο των Σφαγείων τον κ. Γιώτα Κων. αποφασίζεται νέα επένδυση για την «βελτίωση – συμπλήρωση της σφαγειοτεχνικής υποδομής και επέκταση στις εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος», που αφορούσε κύρια την εγκατάσταση RETERING, για την καύση των υπολειμμάτων του Σφαγείου, η οποία ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την λειτουργία των Σφαγείων.

Η νέα επένδυση ανέρχεται στο ποσόν των 1.900.000 € και χρηματοδοτείται μέσο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κατά 930.000 €, ενώ η επιχείρηση των Σφαγείων παίρνει δάνειο 495.000 € για να καλύψει την συμμετοχή της και ο Δήμος Τυρνάβου παίρνει επίσης δάνειο ύψους 260.000 € για να εξασφαλίσει και αυτός την δική του συμμετοχή, δάνειο το οποίο αποπλήρωσε ο Δήμος..

Η επένδυση ξεπερνά τον προϋπολογισμό και η σύμβαση που υπογράφεται το 2008 έχει ύψος 2.142.000 € πλέον ΦΠΑ, ενώ υπογράφεται και νέα συμπληρωματική σύμβαση το 2010 ύψους 230.000 € πλέον ΦΠΑ, από τον τότε πρόεδρο των Σφαγείων κ. Μπαντόγια Νικ. Οι παραπάνω συμβάσεις διαμορφώνουν και νέες δανειακές ανάγκες στην επιχείρηση, όπως και υποχρεώσεις προς τον εργολάβο – κατασκευαστή.

Το 2011 η μετοχική σύνθεση αλλάζει και πάλι μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» και ο ενιαίος πλέον Δήμος Τυρνάβου κατέχει το 90,78% της επιχείρησης και ο Δήμος Λαρισαίων το 9,22 % και οι δανειακές απαιτήσεις προς την επιχείρηση ανέρχονται πλέον στο ποσόν των 407.000 € προς την Τράπεζα Πειραιώς και 280.000 € προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Επίσης ο Δήμος Τυρνάβου και ο Δήμος Λαρισαίων ευθύνονται απέναντι στις Τράπεζες – Δανειστές αλληλέγγυα και για ολόκληρο το ποσόν ο καθένας ως εγγυητές των δανειακών υποχρεώσεων.

Επίσης σημαντικό ήταν και το χρέος της επιχείρησης προς τον κατασκευασθεί ο οποίος είχε προχωρήσει σε ένδικα μέσα εναντίον της επιχείρησης και προσωπικά του τότε προέδρου της κ. Γιώτα Κ. διεκδικώντας το ποσόν των 250.000 δεσμεύοντας μάλιστα την προσωπική του περιούσια. Ποσόν 120.000 € από την υποχρέωση προς τον εργολάβο-κατασκευαστή εξοφλούνται τον Φεβρουάριο και Μάιο του 2014 από τον τότε Δ.Σ. των Σφαγείων επί προεδρίας του κ. Κυπαρίση Αντ. επί δημαρχίας του κ Μαλάκου Νικ.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον κ Σαρχώση Παν., εκτιμώντας την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης αλλά και τη μέγιστη σημασία λειτουργίας των Σφαγείων για την περιοχή Τυρνάβου, κινήθηκε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα το συμφέρων της επιχείρησης, την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, της επενδυτικής προσπάθειας συνεχόμενων δημοτικών αρχών και των χρημάτων που είχαν δαπανηθεί, αλλά και την απεμπλοκή των αιρετών από τις προσωπικές τους περιπέτειες, διότι πίστευε και πιστεύει πως ανεξάρτητα από επιτυχημένες ή αποτυχημένες επιλογές και από τυχόν παραλήψεις, όλοι όσοι υπηρέτησαν τον Δήμο Τυρνάβου προσπάθησαν για το καλύτερο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακινδυνεύουν την περιουσία τους.

Κατά συνέπεια η σημερινή διοίκηση των Σφαγείων συνέχισαν την αποπληρωμή του εργολάβου με το υπόλοιπο του ποσού, ύψους 130.000 € εξασφαλίζοντας την πλήρη απεμπλοκή του κ Γιώτα Κ. και απαλλάσσοντας τον από κάθε άλλη υποχρέωση. Επίσης ρύθμισε και πλήρωσε υποχρεώσεις προς το Δημόσιο της περιόδου 2011 – 2012 ύψους 70.000 €, εξασφαλίζοντας και την απεμπλοκή του κ Μουσιάρη Ευαγ. ο οποίος ήταν πρόεδρος των Σφαγείων την περίοδο εκείνη, επί δημαρχίας του κ. Μαλάκου. Ν.

Οι προσπάθειες ρύθμισης και των υπολοίπων υποχρεώσεων προς τα Δημόσιο συνεχίζονται, προκειμένου να απεμπλακούν και ο κ. Κυπαρίσης Αντ. πρόεδρος της περιόδου 2013-2014 επί δημαρχίας του κ. Μαλάκου. Ν., αλλά και ο σημερινός πρόεδρος κ Ντάμτσιος Ανδ. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι καρπός μιας συνεχούς και συντονισμένης πολιτικής των τελευταίων ετών, στον εξορθολογισμό λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, εξαντλώντας κάθε οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης στα χρόνια από το 2015 έως σήμερα.

Παράλληλα από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα η επιχείρηση και ο Δήμος Τυρνάβου, προσπάθησε να βρει λύση ρύθμισης του τραπεζικού χρέους προς την κατεύθυνση του εξωδικαστικού διακανονισμού και ως δείγμα καλής πίστης η επιχείρηση κατέβαλε το πόσον των 30.000 €. Στην τράπεζα Πειραιώς. Το τελευταίο όμως διάστημα και ενώ υπήρχε τακτική επικοινωνία και αλληλογραφία με την τράπεζα, με εξώδικη δήλωση συμψηφισμού στις 16-5-2018, την οποία ο Δήμος Τυρνάβου δεν μπορούσε νομικά να αποτρέψει, η τράπεζα προέβη σε μονομερή εξόφληση 50.000 € έναντι του δανείου των 405.000 € από τον λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.

Σε συνέχεια τις παραπάνω ενέργειας και ενώ ο Δήμος Τυρνάβου με επιστολή που έστειλε στις 29-06-2018 διαβεβαίωνε στην τράπεζα, ότι θα καταβάλει εντός του Αυγούστου επιπλέον πόσον της τάξης των 100.000 €, η τράπεζα προέβη σε εξόφληση και των υπολοίπων 355.000 € το μεσημέρι της ίδιας μέρας από τον λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.

Ερωτηματικά γεννούνται για τις ενέργειες αυτές, τη στιγμή μάλιστα που με νομοθετική ρύθμιση του Υπ.Εσ. η οποία ήταν σε γνώση της τράπεζας, υπάρχει η δυνατότητα συνολικής επίλυσης των υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως επίσης ερωτηματικά γεννιούνται και την επιλεκτική στάση της τράπεζας, να εξοφλήσει το σύνολο του δανείου από τον έναν εγγυητή δηλαδή τον Δήμο Τυρνάβου”.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ