ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ!!!

Από τα παράδοξα των εκλογών! 

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος του Κινήματος Αλλαγής, κ. Κώστας Μπαργιώτας, διορίστηκε τακτικό μέλος εφορευτικής επιτροπής στις εκλογές της Κυριακής! Η έκπληξή του ήταν μεγάλη σήμερα το μεσημέρι που παρέλαβε το έγγραφο.

Βεβαίως ο κ. Μπαργιώτας δεν θα μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του. Θα κάνει χρήση της δυνατότητας που του δίνει ο νόμος. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 Π.Δ. 351/2003 «Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α’/5.6.2007), «Τα τακτικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών, αν προταθούν και ανακηρυχθούν από το πρωτοδικείο υποψήφιοι βουλευτές, έχουν το δικαίωμα της επιλογής με δήλωση, που επιδίδεται στην διοικητική αρχή με δικαστικό επιμελητή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, θεωρείται ότι προτίμησαν τη βουλευτική υποψηφιότητα και αντικαθίστανται στην εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 60».

Από τα παράδοξα των εκλογών!

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com