ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ

Υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Τεμπών Γιώργο  Μανώλη και από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ» κ. Βασ. Καθάριο, η σύμβαση του έργου που αφορά στην κατασκευή αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Πουρναρίου.

Οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση και  ασφαλτόστρωση δικτύου αγροτικών δρόμων, σε συνολικό μήκος περίπου 8.000 μέτρων προκειμένου να εξυπηρετούνται τα αγροκτήματα και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής Κοινότητας Πουρναρίου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 310.611,41 € πλέον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν χωματουργικές, τεχνικές εργασίες και ασφαλτικά.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Τεμπών δήλωσε ότι «προχωράμε στην υλοποίηση ενός έργου αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Πουρναρίου, έργο που αποτελούσε τα τελευταία 20 έτη πάγιο αίτημα των κατοίκων της αγροτικής περιοχής Πουρναρίου. Η προσπάθεια ξεκίνησε από την δημοτική Αρχή του πρώην δήμου Νέσσωνος, συνεχίστηκε  από την προηγούμενη δημοτική Αρχή του δήμου Τεμπών και εμείς σήμερα υλοποιούμε αυτό το έργο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας και βασικά θα εξασφαλισθεί η γρήγορη, απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των κατοίκων του οικισμού προς την αγροτική περιοχή βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους. Σαν δημοτική Αρχή προτεραιότητά μας είναι η στήριξη  στην πράξη την παραγωγή και τους ανθρώπους της υπαίθρου, καθώς πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης προκειμένου η χώρα να εξέλθει από την πολυετή κρίση. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας στην ενίσχυση της παραγωγής, στην αύξηση της προσβασιμότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μανώλης.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόν ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Νέσσωνος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com