Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στη θέσπιση οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών κριτηρίων για τη μοριοδότηση βάσει της οποίας θα γίνει η εγγραφή – επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Τυρνάβου αναμένεται να προχωρήσει το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Αυγούστου.

Τα κριτήρια που θα ισχύσουν σύμφωνα με την εισήγηση του αντισημάρχου Χρ. Κατσαρού και η κλιμάκωση της μοριοδότησης φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα των τροφείων με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χρ. Κατσαρό να εισηγείται τη διατήρηση των ίδων τροφείων όπως ακριβώς είχαν ψηφιστεί με την 114/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Το ύψος των τροφείων που πρέπει να καταβάλλονται μηνιαίως από τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Τυρνάβου εκτός ΕΣΠΑ

2. Τα τροφεία καθορίζονται βάσει της φορολογικής κλίμακας , του συνολικού εισοδήματος της οικογένειας όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου(εκκαθαριστικό σημείωμα) έτους αναφοράς.

• Τα τροφεία νια ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 0-5.000,00 ΕΥΡΩ ετησίως, δεν καταβάλλεται κανένα ποσό. (0 ΕΥΡΩ)

• Τα τροφεία νια ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 5001,00 ΕΥΡΩ έως 15.000.00C ανέρχονται στο ποσό των είκοσι ευρώ. (20,00€).

• Τα τροφεία νια ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 15.001,00 ΕΥΡΩ έως 30.000C ανέρχονται στο ποσό των τριάντα ευρώ. (30,00€).

• Τα τροφεία νια ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 30.001,00 ΕΥΡΩ και άνω ανέρχονται στο ποσό των σαράντα ευρώ. (40,00€).

ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
• Για το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί στον παιδικό σταθμό γίνεται έκπτωση 50% επί της αναλογούσης κλίμακας. Για το τρίτο παιδί εγγεγραμμένο παιδί παρέχεται δωρεάν η
φοίτηση .

• Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν μείωση 30%επί της αναλογούσης φορολογικής κλίμακας.

• Οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν μείωση 10% επί της αναλογούσης φορολογικής κλίμακας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

• Οι μονογονεϊκές οικογένειες απαλλάσσονται των τροφείων.

• Οι άνεργοι γονείς απαλλάσσονται των τροφείων όσο διαρκεί η ανεργία τους όπως αυτή αποδεικνύεται(ισχύει όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς).

• Δεν καταβάλλονται τροφεία τρέχοντος μηνάς όταν το παιδί αρρωστήσει και προσκομιστεί στην υπηρεσία βεβαίωση από νοσηλευτικό ίδρυμα.

• Οι ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση στο γραφείο Δ/νσης της υπηρεσίας μας για απαλλαγή ή μείωση ή διευκόλυνση στην καταβολή των τροφείων.

3. Η είσπραξη των τροφείων διενεργείται το τελευταίο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα από την υπεύθυνη παιδαγωγό, υπάλληλο του Σταθμού όπως ορίζεται για κάθε Σταθμό χωριστά.

4. Για κάθε καταβολή τροφείων χορηγείται απόδειξη στον γονέα για κάθε νόμιμη χρήση.

Τα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως του αριθμού παρουσιών του εγγεγραμμένου νηπίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ