Αιτήσεις για πρόσληψη στο Κέντρο Κοινότητας δήμου Τυρνάβου στο iΚΕΠSPOT στον Τύρναβο

Εκδόθηκε η ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις προσωπικού της ανακοίνωσης αφορούν:
Α) 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων
Β) 1 θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων
Γ) 1 θέση ΠΕ Παιδαγωγών
Δ) 1 θέση ΠΕ/ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/10/23 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο iΚΕΠSPOT και να υποβάλλουν την αίτηση τους.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως και 28/11/2022 .

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24920 24880, 6972344273
Υπεύθυνη: Μήσιου Ευαγγελία
E-mail: ikepspot@gmail.com
Facebook: ΙΚΕΠSPOT
Instagram: ikepspot

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 – 14:00 και 17:30 – 20:30
Τρίτη-Πέμπτη: 08:30 – 14:00
Σάββατο 09:00 – 12:30