Πρόστιμα από την Τράπεζα της Ελλάδος σε 20 τράπεζες

Πρόστιμα 902.000 ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε 20 τράπεζες για παραβάσεις και παραλείψεις που αφορούν στους όρους των συναλλαγών (ενημέρωση οφειλέτη, μονομερής τροποποίηση συμβάσεων, ελλιπής ενημέρωση των όρων δανεισμού) και για ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

Η βαρύτητα και κυρίως το είδος της παραβάσεως προσδιόρισε και το ύψος του προστίμου που επέβαλε η Εποπτεύουσα Αρχή (Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤτΕ).

Το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 220.000 ευρώ, επιβλήθηκε στην Attica Bank, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της συγκεκριμένης τράπεζας. Εξαιτίας αυτών, η τράπεζα φέρεται να δημοσιοποίησε διογκωμένα στοιχεία καταθέσεων και χορηγήσεων.

Παραβάσεις που αφορούσαν στην εκπρόθεσμη απάντηση καταγγέλοντων διαπιστώθηκαν σε Εθνική, Alpha, EFG Eurobank, Πειραιώς, Κύπρου, Citibank, Millenium, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Εμπορική-Credicom.

Εκπρόθεσμη ή και ελλιπής χορήγηση στοιχείων σε συναλλασσομένους παρατηρήθηκε σε Πειραιώς, Attica Bank, Εθνική, Εμπορική, Aγροτική, Eurobank, Κύπρου και Citibank.

Στην Εθνική πρόστιμο επιβλήθηκε και για μονομερή τροποποίηση των όρων συμβάσεων.

Μη έγκαιρη ενημέρωση οφειλέτη και εγγυητή εντός 30 ημερών για την περιέλευση οφειλών σε υπερημερία διαπιστώθηκε στην Attica Bank και την Alpha.

Πρόστιμο για τον μη σαφή προσδιορισμό επιβαρύνσεων δανειοληπτών όπως, το περιθώριο του δανείου (spread), τα έξοδα δανείου, επεβλήθη στις Alpha, Γενική, και Marfin.

Στο κομμάτι που αφορά τις καταθέσεις-επενδύσεις, διαπιστώθηκε ελλιπής ενημέρωση πριν την υπογραφή της σύμβασης σε περιπτώσεις που αφορούσαν αγορά τίτλων, και για τους όρους πρόωρης απόδοσης προθεσμιακής κατάθεσης.

Επίσης, πρόστιμα επιβλήθηκαν για ελλιπή περιοδική ενημέρωση ή και χρέωση εξόδων για την έκδοση και αποστολή μηνιαίων λογαριασμών πιστωτικής κάρτας.

Τέλος, παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε διατάξεις της Πράξης του Διοικητή της ΤτΕ (2577/2006), που αφορά στο πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόστιμα επιβλήθηκαν μεταξύ άλλων και για την ελλιπή ή εκπρόθεσμη παροχή στοιχείων και πληροφοριών που ζητήθηκαν από την Ττε με αφορμή καταγγελίες που είχαν γίνει εις βάρος εννέα τραπεζών.

Πηγή www.in.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ