ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει ότι για την εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του σχολείου έως και 5 Ιουνίου 2020. Μετά το πέρας της 5ης Ιουνίου 2020, ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2020-2021 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και  θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 15 έως 30 Ιουνίου 2020.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου στο τηλ. : 2410627121

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com