ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 & ΠΕ07 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την 28η/29-7-2021 Πράξη του, διέθεσε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής και ΠΕ07-Γερμανικής για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021-2022, όπως αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες.

Καθηγητές ΠΕ 05

Καθηγητές ΠΕ 07

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com