ΆΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε το αίτημα προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που κατέθεσε ο Β. Κόκκαλης

Κ. Υπουργέ,
Η περίοδος των θερινών διακοπών για τους αγρότες αποτελεί την πλέον παραγωγική και κρίσιμη περίοδο, καθώς ειδικά για τους μηλοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής Αγιάς και Μελιβοίας Λάρισας, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της συγκομιδής των μήλων διάφορων ποικιλιών.
Τα προβλήματα που εντοπίζονται όμως στην παραγωγή και διάθεση της μηλοκαλλιέργειας είναι σημαντικά, επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία φέροντας σε δυσχερή οικονομική θέση τους παραγωγούς μήλων. Την φετινή χρονιά εμφανίστηκε ακαρπία, καρπόπτωση και καρπόδεση λόγω των καιρικών συνθηκών, συνθήκες που αναμένεται να προκαλέσουν μείωση της παραγωγής κατά 50% ή και 70% ανά περιοχή και ποικιλία, και που δεν αποτελούν ασφαλιστικούς κινδύνους, αποζημιώσιμους από τον ΕΛΓΑ.
Το γεγονός της μειωμένης παραγωγής, η οποία δεν αποζημιώνεται, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως οι ποσότητες από την περσινή παραγωγή οι οποίες παραμένουν αδιάθετες λόγω μειωμένης ζήτησης, το κόστος αποθήκευσης στα ψυγεία που έχει αυξηθεί λόγω των υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανταγωνισμός στη διεθνή αγορά τόσο από τους Πολωνούς που διαθέτουν μεγάλες ποσότητες όσο και από τους Αλβανούς και Βούλγαρους που έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής, επίσης οι ελληνικές εξαγωγές μήλων προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως προς Αίγυπτο, όπου οι καταναλωτές δεν έχουν οικονομική δύναμη να πληρώσουν το προϊόν και να του δώσουν προστιθέμενη αξία, έχουν ως συνέπεια την δημιουργία μιας κατάστασης εις βάρος των παραγωγών, οι οποίοι έχουν ανάγκη της προστασίας και των εγγυήσεων του Κράτους.
Ειδικότερα, υπάρχουν πλείστες καταγγελίες, περί του ότι στην περιοχή της Αγιάς Λάρισας, διαπιστώνεται μείωση της ζήτησης της παραγωγής μήλων από τους εμπόρους, οι οποίοι προσφέρουν στους προμηθευτές – παραγωγούς ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή πώλησης, που δεν επαρκεί, ώστε να καλυφθεί ούτε το κόστος παραγωγής, και μάλιστα για ποσότητες μικρές και μη συμφωνηθείσες εξαρχής, δημιουργώντας τον κίνδυνο για τους παραγωγούς, να μην γνωρίζουν εάν και πόση παραγόμενη ποσότητα θα διαθέσουν, εάν θα παραμείνουν αδιάθετες ποσότητες, οι οποίες, προφανώς θα καταστραφούν, λόγω της αδυναμίας συντήρησης στα ψυγεία και να μην γνωρίζουν, ακόμη κι αν διαθέσουν την παραγωγή, ποια θα είναι η τιμή πώλησης.
ΕΠΕΙΔΗ, διαπιστώνεται ότι οι συμφωνίες πώλησης των παραγόμενων ποσοτήτων μήλων, την παρούσα περίοδο, πάσχουν από αμφιβολία, αμφισβήτηση και νομικώς από αιρέσεις, ως προς τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης πώλησης αγροτικών προϊόντων, εις βάρος των προμηθευτών, δηλαδή αφενός ως προς την ποσότητα και το αντικείμενο της πώλησης, αφετέρου ως προς την τιμή πώλησης, της όποιας ποσότητας τελικά επιλέξει ο έμπορος.
ΕΠΕΙΔΗ, ότι η λογική των ανοιχτών τιμών και των ανοιχτών συμφωνιών, σε μια αγορά με ιδιαιτέρως αστάθμιτους παράγοντες, προσαρμοζόμενης της συμφωνίας πώλησης μονομερώς στα οικονομικά συμφέροντα των εμπόρων, φέροντας τον παραγωγό στην θέση του αδύναμου κρίκου της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνιστά πέρα από νομικά άκυρη σύμβαση, επιπλέον αθέμιτη εμπορική πρακτική στην αγοραπωλησία αγροτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται πλέον στον ψηφισθέντα νόμο 4792/2021, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2019/633 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων- τροφίμων
ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4792/2021 συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική, όταν ο αγοραστής τροποποιεί μονομερώς τους όρους μιας συμφωνίας προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ως προς τη συχνότητα, τη μέθοδο, τον τόπο, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους πληρωμής ή τις τιμές ή ως προς την παροχή υπηρεσιών, εφόσον οι όροι αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Όπως άμεσα το Υπουργείο, λάβει μέτρα προστασίας των μηλοπαραγωγών της ευρύτερης περιοχής της Αγιάς Λάρισας και κάθε άλλης περιοχής, των οποίων η παραγωγή και ο βιοπορισμός των ιδίων και των οικογενειών τους, κινδυνεύει από αθέμιτες πρακτικές, τις οποίες οφείλει το Υπουργείο να άρει, με συγκεκριμένα μέτρα:
Α) Να ενεργοποιήσει τον ν. 4792/2021, και τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαπίστωσης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην εμπορική διάθεση των παραγόμενων ποσοτήτων μήλων.
Β) Να λάβει μέτρα προστασίας του αγροτικού εισοδήματος των μηλοπαραγωγών, με την έκδοση υπουργικής απόφασης περί δυνατότητας να ζητούν οι μηλοπαραγωγοί, έγγραφη συμφωνία μεταξύ παραγωγού και αγοραστή, με συμφωνημένα τα στοιχεία της πωλούμενης ποσότητας και της τιμής πώλησης, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισότιμη σχέση πωλητή – αγοραστή, με υποχρέωση εκ μέρους του αγοραστή να παραλάβει την συμφωνηθείσα Ποσότητα και να την αγοράσει στην συμφωνηθείσα τιμή, η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com