Ρ. ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ: ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΕΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

05/08/2015 Paidis.com 0

Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης μιας νέας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της οδού Σ. Καράγιωργα, στην οποία θα μετέχει και ο περιφερειάρχης, τονίζει σε […]