Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ!!!

Επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Τυρνάβου κλήθηκε να συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σε συνεδρίασή της την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε  να συνταχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Τυρνάβου.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κατά τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αξόνων και των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου και εξηγήθηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή του. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους συλλόγων και τοπικών φορέων και από δημότες, εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις ανάγκες της περιοχής και διατύπωσαν γνώμες επί του ανωτέρου θέματος.

Επισημαίνεται ότι το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως και τις 7/9/2015, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com