ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ που συνήλθε την 29.10.2015, επικύρωσε ομόφωνα την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής για πανελλαδική αποχή των δικηγόρων την 12 Νοεμβρίου 2015.

Η εν λόγω απόφαση απηχεί την κατηγορηματική αντίθεση του ΔΣΛ στην πρόσφατη κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους μετά την 1-1-1993, ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (άρθρο 21  του Ν. 4337/2015) καθώς και σε  ποινικές φορολογικές διατάξεις του ίδιου νόμου που παραβιάζουν δικαιώματα πολιτών και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως  η αρχή να μην διώκεται κανείς δύο φορές για την ίδια παράβαση καθώς και να υποβάλει σε εξέταση κάθε μάρτυρα κατηγορίας (υπονομεύοντας έτσι τις αρχές την ηθικής απόδειξης και της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της ποινικής δίκης).

Επίσης, το Δ.Σ. του ΔΣΛ εκφράζει για μια ακόμη φορά την εντονότατη αντίθεσή του στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που ψηφίσθηκε το καλοκαίρι και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1-1-2016, παρά το γεγονός ότι σύσσωμος ο νομικός κόσμος της χώρας έχει αντιταχθεί σε βασικές διατάξεις του, με τις οποίες μεταξύ άλλων καταργούνται  προνόμια  εργαζομένων και δημοσίου υπέρ των τραπεζών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και περιορίζεται η εμμάρτυρη απόδειξη στην  τακτική διαδικασία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com