ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Λ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 και το ισχύον δίκαιο του Κ.Πολ.Δ. » θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας.

Ομιλητής : Δημήτριος Δεβετζής, Δικηγόρος Λάρισας,  LL.M., M.L.E. (Hannover) – Υπ. Δ.Ν. Leibniz Universität Hannover.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com