ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΩΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Από τον Δήμο Τυρνάβου και το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης –Ληξιαρχείου ανακοινώνεται ότι σχετικά με το Δημοτολόγιο του δήμου Τυρνάβου:

Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Τυρνάβου θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 15:00.

Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων Δημοτολογίου θα γίνει την Δευτέρα 22/01/2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση ενδιαφερομένου πολίτη δύναται να γίνεται καταχώριση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου.

Το Ληξιαρχείο Δήμου Τυρνάβου ( ΔΕ Τυρνάβου & ΔΕ Αμπελώνα) θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 15:00. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει τη Δευτέρα 22/01/2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων και η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται στα χειρόγραφα βιβλία των Ληξιαρχείων. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώου Πολιτών» οι ληξιαρχικές πράξεις αυτές θα καταχωρηθούν κατά προτεραιότητα στο νέο σύστημα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι δημότες  μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα:

Δημοτολόγιο: 2492350192-2492350191

Ληξιαρχείο:  ΔΕ Τυρνάβου  2492350190

ΔΕ Αμπελώνα: 2492350508

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.