ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ. Αγοραστός: Στηρίζουμε το βασικό και αναγκαίο αγαθό της δημόσιας υγείας στη περιφέρεια Θεσσαλίας

Νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αποκτά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 148.850,00 €, μετά την έγκριση που έδωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Συγκεκριμένα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Δικαιούχος Φορέας είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, και το έργο χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου ο πολίτης στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη δημόσια υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς. Με το έργο αυτό ενισχύουμε το τμήμα επειγόντων περιστατικών ώστε να παρέχεται φροντίδα υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Το έργο αφορά σε προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπως αυτό θα λειτουργεί στα πλαίσια της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο αιτούμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον ήδη υπάρχοντα προκειμένου να υποστηρίξει τις νέες ανάγκες που επιφέρει η νέα διαδικασία λειτουργίας της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: τρεις (3) ογκομετρικές αντλίες μέτρησης, δύο (2) απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη, δύο (2) φορητούς αναπνευστήρες, δύο (2) δωδεκακάναλους ηλεκτροκαρδιογράφους, τέσσερα (4) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12”, μία (1) συσκευή θέρμανσης αίματος και υγρών, δύο (2) συστήματα διεγχειρητικής θέρμανσης-ψύξης ασθενών, ένα (1) φορητό υπερηχοτομογράφο, ένα (1) φορητό μόνιτορ παρακολούθησης, τρία (3) τροχήλατα καθίσματα μεταφοράς ασθενούς, ένα (1) σύστημα ενδοοστικής χορήγησης υγρών (παιδιατρική), ένα (1) πλυντήριο σκωραμίδων, δύο (2) συσκευές Bipap, ένα (1) λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού, δύο (2) τροχήλατα επειγόντων περιστατικών και ένα (1) αναπνευστήρα ΜΕΘ.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πλαισιώσει ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιου είδους τμήμα. Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός είναι ως επί το πλείστον φορητός, δεν απαιτούνται κάποιες εργασίες διαμόρφωσης χώρων.

Στην ως τώρα λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Π.Γ.Ν.Λ. δεν είχαν γίνει οργανωσιακές παρεμβάσεις αναφορικά με τη διαχείριση του εκάστοτε επείγοντος περιστατικού. Στην παρούσα στιγμή επιχειρείται από το Νοσοκομείο οργανωσιακά η σωστή διαχείριση των περιστατικών εφαρμόζοντας την μεθοδολογία της διαλογής (triage ή screening). Οι σύγχρονες επιταγές εκτός της διαλογής των περιστατικών απαιτούν και την ταυτόχρονη δημιουργία τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας. Το Νοσοκομείο προχώρησε στη δημιουργία της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας. Προκειμένου η ανωτέρω προσέγγιση να είναι λειτουργική, βιώσιμη και αποτελεσματική τόσο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου όσο και για τον ίδιο τον ασθενή που αναζητά επείγουσες υπηρεσίες υγείας στο Π.Γ.Ν.Λ. χρειάζεται η εγκατάσταση και νέων μηχανημάτων, καθώς ο υπάρχον εξοπλισμός, που έχει εγκατασταθεί από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου (1999), δεν επαρκεί.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της Θεσσαλίας (732.762), μέσω της βελτίωσης του έργου του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Π.Γ.Ν. Λάρισας και του έργου της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής εν γένει, τόσο όσον αφορά στη βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών που προσέρχονται στο τμήμα όσο και στην ροή εργασίας. Επιπλέον, η βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών στο ΤΕΠ διευκολύνει το έργο των υπόλοιπων κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου, καθώς η πλήρης αντιμετώπιση του περιστατικού με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να αποτρέψει τη νοσηλεία του ασθενή σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου. Ο πολίτης που θα προσέλθει στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μπορεί είτε να λάβει άμεσα εξιτήριο ή να νοσηλευθεί στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας του και είτε να λάβει εξιτήριο ή να εισαχθεί σε άλλη κλινική αν αυτό είναι απαραίτητο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com