ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι θέσεις της κοινωφελούς απασχόλησης ανά δήμο του νομού, όπως παρουσιάστηκαν* σήμερα κατανέμονται ως εξής:

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 5

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 8

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 2

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 10

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 112

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 7

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 44

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 49

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 60

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 6

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 7

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 7

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 8

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 7

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 3

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 5

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 3

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 3

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29

ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 4

*αποκλειστικό ρεπορτάζ της σελίδας aftodioikisi.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com